„Bavila mě jednoduchost a krása matematických vzorců. Přes svou abstraktnost byla pro mne matematika tou pravou řečí pro popis světa kolem mne,“ vzpomíná žena, která hned po získání doktorátu na Univerzitě Karlově v Praze pokračovala na vědeckém institutu JILA v americkém Boulderu, kde spolupracovala na výzkumu srážek molekul za extrémně nízkých teplot. Pobyt v Americe vnímá zpětně jako zásadní pro vlastní vědeckou činnost. „Potkala jsem spoustu skvělých lidí, nejen vědců, kteří doteď patří mezi mé největší přátele. Bylo to neobyčejně inspirující prostředí,“ říká.

A právě záhady, jako fungování molekul za různých podmínek, procesy formující raný vesmír či testování základních fyzikálních konstant patří mezi její největší záliby. „Podařilo se mi objevit postup, který umožní vytvořit plyn více než miliardkrát chladnější než je vzduch kolem nás,“ prozrazuje.

Jak dále vysvětluje, je překvapivé, že se zde hovoří o plynu, když při snižování teploty látky obvykle přechází do pevného skupenství jako je to u vody, která tuhne v led.

„Plyn molekul, jehož přípravu navrhuji, je tak řídký a tak nepohyblivý, že se molekuly k sobě ani pořádně nepřiblíží. Předpokládá se, že taková exotická látka najde v budoucnu využití v dalších oborech fyziky, například pro fungování kvantových počítačů,“ uvažuje Lucie.

Práce na poli vědy nezůstala bez zájmu vědecké i laické veřejnosti a dočkala se již řady ocenění. Mezi ně patří například ceny Wernera von Siemense či Ministryně školství z roku 2015, nebo loňská ocenění L'Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě a Výroční cena Nadačního fondu Bernarda Bolzana pro mladé vědce do 35 let v oboru Fyzika.

Lucie ale v podobných oceněních vidí především inspiraci pro ostatní ženy a dívky, aby si zvolily kariéru vědkyně: „Je to potvrzení, že není důležité, zda je vědec muž nebo žena, to podstatné je zvídavost a radost z odkrývání nových věcí. To mě na té práci zkrátka baví,“ líčí s úsměvem.

Od její profese ji neodpoutalo ani mateřství. Před pár lety se vdala a teď se stará o svou malou dceru. Mezi výměnou plenek a přípravou pokrmů pro malou se věnuje nadále nejniternějším otázkám matematiky a fyziky. Rodina jí s kojencem vypomáhá, když potřebuje čas na rozklíčování záhad. „Samozřejmě je náročné skloubit práci a péči o mou princezničku, ale nejsem první ani poslední žena, která něco takového musela řešit. Naštěstí mi dost pomáhají můj manžel a všichni kolem mne,” přemítá.