„Chci rozvíjet moderní a konkurenceschopnou univerzitu, která bude transparentní v hospodaření, rozhodování a komunikaci s veřejností. Pro studenty musí být JU otázkou první volby pro svoji kvalitu vzdělávání a příjemné motivační prostředí. Chci posílit značku Jihočeské univerzity jak v regionu, tak na národní i mezinárodní úrovni. Pro region je Jihočeská univerzita unikátní svým vědeckým potenciálem a nezastupitelná v profesním vzdělávání pedagogů, zdravotníků, sociálních pracovníků, zemědělců a dalších profesí,“ avizoval profesor Kozák svou vizi naplňování rektorského úřadu po zvolení senátem. Funkční období nového rektora Jihočeské univerzity začne 1. dubna 2024.

Prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., je český vědec a pedagog, který se specializuje na chov korýšů a měkkýšů. V současné době působí jako děkan Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Narodil se v roce 1971 v Pacově. Vystudoval Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde získal v roce 1993 titul inženýra. V roce 2002 získal na téže univerzitě titul Ph.D., v roce 2009 dosáhl hodnosti docenta a profesorem v oboru Rybářství byl jmenován na Fakultě rybářství a ochrany vod JU v roce 2015.

Pavel Kozák je zkušeným lídrem, v letech 2009–2017 byl ředitelem Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech a zároveň vedoucím Laboratoře etologie ryb a raků. Od roku 2009, kdy byla založena Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, až do roku 2013 působil jako proděkan pro vnější vztahy a následně roku 2017 se stal děkanem fakulty, kterým je dodnes.

Byl členem Akademického senátu Jihočeské univerzity, Mezinárodní vědecké rady fakulty a centra CENAKVA a vědeckých rad několika vzdělávacích či vědeckých institucí. Ministrem zemědělství byl jmenován členem Monitorovacího výboru OP Rybářství (MZe) a dalších komisí souvisejících s rybářstvím. Od roku 1998 je členem Mezinárodní astakologické organizace a od roku 2015 působí v jejím nejužším vedení. Je dlouholetým členem hodnotících panelů Grantové agentury České republiky a nyní předsedá hodnotícímu panelu Ekologie rostlin a živočichů.

Pavel Kozák je ženatý, má tři děti a tři vnoučata. Ve volném čase se věnuje rybaření, cyklistice, četbě a přírodě.

(s využitím TZ, Štěpán Kuděj, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)