Obří rotující rentgenový prstenec připomínající hvězdnou bránu poskytuje lékařům komplexní zobrazení všech orgánů na jednotlivých snímcích pod různými úhly a jednotlivé části těla se nepřekrývají jako u klasického rentgenu. Lékaři tak vidí mnohem přesněji jednotlivé orgány, jejich strukturu a patologické stavy.

Parčík pro pacienty a jejich návštěvy na oddělení následné péče.
Hradecká nemocnice proměňuje svůj areál. Zařízení přivítá nechtěné květiny

CT se používá jako doplňující vyšetření, které by mělo pomoci objasnit nejasný nález ultrazvukového vyšetření nebo klasického rentgenového snímku. U akutních případů se používá CT především pro zobrazování hlavy – mozku při cévních mozkových příhodách a úrazech hlavy, protože velmi dobře zobrazí nitrolební krvácení. Nezastupitelná je jeho role i při poškození srdce.

Nový CT přístroj za 24 milionů byl pořízen v rámci projektu Modernizace Nemocnice Jindřichův Hradec a nahradil starší typ počítačového tomografu.

Nemocnice Jindřichův Hradec