Společnost JHMD od loňského 3. října neprovozuje drážní dopravu a postupně přišla o všechny potřebné papíry jako dopravce i provozovatel dráhy. Mimo jiné neplní finanční způsobilost, což má řešit právě nová dceřiná firma. Jejími jednateli jsou Martin Malý, Boris Čajánek (šéf JHMD) a jeho syn Ondřej Čajánek.

Poradenství při vyřizování úředního povolení má zajistit společnost CityRail, se kterou byla uzavřena příkazní smlouva. Její člen představenstva Jan Hruška dříve v JHMD působil a byl i mezi společníky. „Dlužník vyvine úsilí, aby rozhodnutí o vydání úředního povolení bylo vydáno co nejdříve,“ píše se v zápisu z jednání věřitelů.

V neděli 2. října 2022 odjel z jindřichohradeckého nádraží úzkokolejky snad dočasně poslední vlak.
Věřitelé JHMD odsouhlasili nákup dceřiné firmy kvůli povolením na provoz

Dle dokumentů v insolvenčním rejstříku má zájem o provoz na úzkorozchodných tratích společnost WTT, která je propojená s 1. píseckou lesní a dřevařskou. Jde o nákladní železniční společnost, která na Jindřichohradecku nakládá dřevo.

„Dlužník sdělil, že pokračuje v jednáních se zájemcem WTT za účasti insolvenční správkyně (IS). Bez účasti IS proběhly pouze prohlídky tratí a nemovitostí Dlužníka. Dlužník bude informovat IS o dalších prohlídkách majetku (např. kolejových vozidel) a přizve IS na všechna jednání s WTT, která se budou týkat úpravy smluvních vztahů,“ stojí v zápisu.

Návrat vlaků na "úzké" koleje pro letošní letní sezónu je na dobré cestě.
Spuštění úzkokolejky je zase o něco blíž. Vlaky by mohly vyjet už s létem

JHMD nicméně nesužují pouze dluhy, nýbrž i spor vedení Borise Čajánka se zbylými zaměstnanci. Ti napsali věřitelům a insolvenční správkyni dopis, kde Čajánka tvrdě kritizují (dokument je ke stažení zde). Hrozí přitom hromadnou výpovědí, pokud Čajánek nebude do konce května „zbaven dispozičního práva a řídící funkce nad zaměstnanci“.

„Nezůstali jsme v pracovním poměru proto, abychom trpěli šikanu a abychom plněním zcestných Čajánkových rozkazů platili za nepřímou výpomoc s jeho nekalými zájmy, zákulisně vedenými ve stínu nerealizovatelného rádoby reorganizačního plánu,“ stojí mimo jiné v dopise.

JHMD dluží kolem 360 milionů korun, rozhodující slovo tak budou mít věřitelé. Základní scénáře jsou v insolvenčním řízení fakticky dva: reorganizace, nebo konkurz.