Rada města na svém zasedání posvětila návrh uzavření licenční smlouvy s Republikovým centrem vzdělávání na použití počítačového programu COMDI ve všech základních školách v Jindřichově Hradci. "Program COMDI (COMputer DIagnostic) je komplexní nástroj pro zjištění a posouzení velké škály schopností a dovedností jedince vzhledem k jeho profesním předpokladům. V základních školách je využíván výchovnými poradci při řešení problematiky volby povolání a kariérového poradenství u žáků osmých a devátých tříd," objasnila mluvčí města Eliška Čermáková, že hlavním výstupem je doporučení oboru dalšího studia.

Výsledky testů jsou odborně vyhodnoceny psychology a speciálními pedagogy, a pak jsou interpretovány žákům a jejich rodičům, kteří je mohou využít při rozhodování o volbě povolání a dalšího studia žáků. Cena licence včetně školení výchovných poradců je 58 650 korun s DPH.