Jaké to pro vás je, když jste přešel z řízení nemocnice do funkce starosty města Jindřichův Hradec?

Velká část mé pracovní kariéry je spojena se zdravotnictvím. Pracoval jsem sedmnáct let v jindřichohradecké nemocnici a poté deset let v pelhřimovské nemocnici. Vždy šlo o řízení velkých kolektivů a řešení četných problémů. Ve městě je to v hodně věcech podobné, ale kolektiv lidí je trochu menší a záběr témat zase větší.

Čím se zabýváte v současné době?

Jako předseda krizového štábu města v současné době řeším, mimo jiné, vše, co je spojeno s onemocněním COVID-19. Je to tedy obdobné jako v nemocnici, jen z jiného úhlu pohledu. Právě nemocnice v této situaci potřebuje největší pomoc, vzhledem k ohrožení zaměstnanců a pacientů. Začátkem listopadu proběhlo zasedání krizového štábu, řešili jsme věci, které souvisely s odběrovým místem v nemocnici technického rázu. Takže na základě dohody dobrovolní hasiči města postavili další stan a zajistili možnost vytápění stanu. Ale hlavním úkolem je příprava záložních prostor pro pacienty nemocnice. Pořád ještě hrozí, že nemocnice nebude kapacitně stačit a bude třeba se o část covidových pacientů postarat jinde.

Je situace v Jindřichově Hradci nyní hodně vážná?

Ano. Pokud nemocnici dojde kapacita lůžek pro pacienty s covidem, bude potřeba stabilní pacienty přesunout do jiných prostor. Pro tyto účely byl vybrán sousední internát zemědělské školy, kde vzniklo asi 25 lůžek. Nemocnice má největší problém s personálním obsazením, a i když lékařskou péči by pacientům nemocnice zajistila i tady, ošetřování a běžná péče o pacienty by byla zajištěna dobrovolníky. Nemocnice se postará také o stravu, praní prádla a my se pokusíme doplnit chybějící personál za pomoci Červeného kříže, pracovnic sociálního odboru města a YMCY.

Co je pro vás nyní důležité zajistit ve městě?

Musíme se postarat o to, aby úřad fungoval, a přitom zaměstnanci nebyli v ohrožení, musíme respektovat nařízení vlády, část zaměstnanců pracuje z domova, a část je na takzvané překážce. Jsem rád, že jsme se zapojili do dění a 12 našich pracovníků je zapojeno do trasování, zaměstnankyně ze sociálního odboru jsou připraveny pomoci v náhradních prostorách v péči o pacienty. Řešíme mimo jiné Městskou hromadnou dopravu v Jindřichově Hradci, uzavřeli jsme novou smlouvu s ČSAD Jindřichův Hradec. Také je velkým tématem rozpočet na příští rok. Projednávali jsme ho v radě města a budeme ho předkládat v prosinci zastupitelům.

Část života jste řídil nemocnice. Nelitujete, že nejste lékařem?

Nelituji. Práce v nemocnici je vždycky práce týmová, a tak jako lékaři potřebují ke své práci sestry a ošetřovatelský personál, tak musí být propojená i práce řízení nemocnice se všemi ostatními složkami, lékaři a zdravotními sestrami především. Při společné práci s lékaři a sestrami jsem mezi nimi potkal řadu skvělých lidí a mají můj velký obdiv.