Podle mluvčí radnice Elišky Čermákové jsou v současné době v Husových sadech provedeny veškeré zásahy na stromech, které byly doporučeny znaleckým posudkem (v první etapě) a současně dokončeno i diagnostické zhodnocení akustickým tomografem (u 6 stromů). "Na základě tohoto přístrojového měření bylo navrženo výrazné snížení jednoho jírovce. I tento zásah má strom za sebou," popsala.

Jako způsob řešení dalšího postupu v Husových sadech souhlasila rada města s prověřením umístění možných dosadeb. "Nutná přitom bude spolupráce s arboristy a zahradními architekty," dodala Eliška Čermáková s tím, že aktuální stav a další postup v otázce Husových sadů bude projednávat zastupitelstvo města.