Celkem 1,17 milionu korun bez daně zaplatí město ing. arch. Tomáši Benešovi, který vyhrál zakázku na zhotovení územní studie revitalizace sídliště Hvězdárna.

Starosta města Michal Kozár k tomu uvedl: „Předmětem zakázky je zpracování územní studie revitalizace sídliště Hvězdárna a související participace. Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území a případně i pro změnu Územního plánu Jindřichův Hradec.“

Dílčí termíny pro zhotovení jednotlivých částí studie jsou následující: analytická část by měla být hotová do tří měsíců od podepsání smlouvy, do šesti měsíců pak návrhová část. V další fázi, o další tři měsíce později, budou muset být zapracovány připomínky z participativního setkání a upravená studie podle projednání má pak vzniknout šest měsíců na to.

Městští radní se také zabývali zadáním dvojice dalších zakázek. První z nich se týká rekonstrukce chodníku v Dolním Skrýchově podél silnice III/12833 (která vede mezi Dolním a Horním Skrýchovem).

„Jedná se o stavební úpravy stávajícího chodníku a novostavbu nového chodníku podél zmíněné silnice. Celková délka stavby chodníku je 317,49 metru. Součástí stavby jsou stavební úpravy stávající dešťové kanalizace, krátký vodovod a úprava stávajícího veřejného osvětlení,“ popsala mluvčí radnice Karolína Bartošková s tím, že stavební práce by se měly odehrát v termínu od 16. září do 15. listopadu letošního roku.

Další zakázkou, která přišla na řadu, je výměna výtahu v budově městské knihovny. Konkrétně jde o dodávku a montáž nového výtahu včetně provedení všech stavebních prací a demolici a ekologickou likvidaci výtahu stávajícího. V tomto případě by měl být termín prací od 9. prosince do 31. března.