Se zmíněným manuálem přítomné seznámí přímo sami zpracovatelé celého dokumentu, a to architekti ze společnosti MCA atelier s.r.o.

Mluvčí úřadu Karolína Bartošková popsala, že hlavním důvodem pořízení manuálu byl záměr vytvořit první ucelený materiál, který by se systematicky zabýval kvalitou veřejných prostranství ve městě.

„Manuál je nástrojem, který se na veřejná prostranství dívá jako na samostatné téma a do centra staví otázku: Jaký společný prostor město skutečně chce, jak má vypadat? Tím nahrazuje současnou praxi, kdy je podoba veřejných prostranství města nejčastěji rozptýlena do dílčích rozhodnutí v rámci řady souvisejících oborů - dopravy, inženýrských sítí, památkové ochrany a podobně,“ vysvětlila mluvčí.

Na tvorbě dokumentu se podílela pracovní skupina tvořená zástupci města a jeho organizací i externí odborníci. Manuál si klade za cíl předložit konkrétní návrhové principy pro vytváření dobře uspořádaných, atraktivních, příjemných, funkčních a pro pohyb a pobyt bezpečných veřejných prostranství města.