Památková péče

První výběrové řízení na nového zaměstnance se týká úředníka na oddělení památkové péče odboru rozvoje - referenta státní památkové péče.

Mluvčí úřadu Karolína Bartošková popsala požadavky: „Požadujeme vzdělání VOŠ nebo VŠ v některém z oborů: pozemní stavitelství, architektura, dějiny umění, historie, případně obdobné (vhodné obory), základní orientaci v právních předpisech (správní řád, zákon o státní památkové péči, zákon o obcích, praktické zkušenosti z oblasti památkové péče, vztah k historii a architektuře výhodou, zvláštní odborná způsobilost je vítána.“

Co se týče pracovní náplně, nový zaměstnanec se bude starat třeba o posuzování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace z hlediska památkové péče, koordinaci správy památek včetně samostatného zajišťování specializovaných agend péče o památky ve správním území nebo zajišťovat kontrolní činnost na úseku památkové péče.

Přihlášky na předepsaném tiskopise je nutné podat v zalepené obálce označené „Neotvírat – VŘ – pracovní místo – ROZ – PP“ nejpozději do pondělí 22. dubna 2024 do 10 hodin.

Věž kostela sv. Petra a Pavla čeká první etapa obnovy.
Krátce z Nové Bystřice: Oprava věže, bazárek, zápis do školky i poradna

Sociální věci

Druhá volná pozice je na městském odboru sociálních věcí. Nový zaměstnanec bude pracovat jako referent sociálních věcí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

V tomto případě město požaduje například vzdělání VOŠ nebo VŠ v oboru sociální práce nebo péče, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost nebo praktické zkušenosti z oblasti sociální práce,

„Druhem práce je zajišťování správních činností při výkonu přenesené působnosti odboru sociálních věcí – na úseku sociálně-právní ochrany dětí v oblastech péče o děti, vyhodnocování situace dítěte, využívání nástrojů sociální práce k řešení situace dítěte, výkon opatrovnictví a poručenství nezletilého dítěte,“ sdělila Karolína Bartošková.

Přihlášky na tuto pozici musí být opět na předepsaném tiskopise. Musí být podané v zalepené obálce označené „Neotvírat – VŘ – pracovní místo – SOC – OSPOD“ taktéž nejpozději do pondělí 22. dubna 2024 do 10 hodin.

Mateřské školy v Jindřichově Hradci. Ilustrační foto.
Ředitelkám školek v Hradci končí funkční období. Město rozhodlo, co bude dál

Webmaster a informatik

Volné místo je nyní také na odboru vnitřní správy, konkrétně na oddělení informatiky a výpočetní techniky, kdy bude nový úředník pracovat jako webmaster a informatik.

Zde by měl zájemce mít vysokoškolské, případně středoškolské nebo vyšší odborné vzdělání, ideálně v oboru informačních technologií. Výhodou jsou praktické zkušenosti z oblasti tvorby, správy a rozvoje internetových stránek, publikačních IS, datových skladů nebo mobilních aplikací a grafických výstupů.

Pracovní náplní zaměstnance bude zajišťování správy a rozvoje webových stránek města (veřejných i neveřejných částí), publikačních informačních systémů, datového sklabu nebo třeba podpora při správě interkativních map či mobilních aplikací a dalších systémů města.

U této pozice přijíma úřad přihlášky zájemců až do 3. května do 10 hodin. Tiskopis je ke stažení zde, obálku je nutno ozhnačit „Neotvírat – VŘ – pracovní místo – OVS“.