Tento rok je to právě 725 let od založení města.

Oslavy zahájil historický průvod a poté se na náměstí Míru uskutečnil bohatý program scének, tanců a koncertů. V průvodu nechyběla ani delegace z partnerského města Zwettl.

V sobotu byl na závěr dne vytvořen živý obraz připomínající historii města Jindřichův Hradec.

Josef Böhm