Jednou z významných položek v rozpočtu města na příští rok bude rekonstrukce bývalého zámeckého pivovaru. Objekt z 19 století, kde byl sládkem otec Bedřicha Smetany, v roce 2011 vyhořel. O několik let později prostory od původního majitele odkoupilo město a provedlo nejnutnější zabezpečovací práce. Obnovu chátrajícího objektu řešila už předchozí vedení města, k rekonstrukci ale nikdy nedošlo. „Předpokládám, že uspějeme v obou dotačních programech a pokud se tak stane, chceme ještě v prosinci letošního roku zahájit výběrové řízení na zhotovitele. V březnu bychom pak mohli předat staveniště a zahájit samotnou stavbu,“ nastínil starosta Michal Kozár s tím, že hotovo by mohlo být už na konci roku 2025 a v průběhu následujícího roku zahájen provoz.

Odhadované náklady na rekonstrukci zámeckého pivovaru jsou pode vedení města přibližně 400 milionů korun. "Město si zažádalo o dotace ve dvou programech, celkově jde asi o 240 milionů korun. Chytřejší budeme v polovině listopadu. Ministerstvo průmyslu a obchodu nám už ale poslalo dopis s tím, že hodnotitelská komise náš projekt doporučila ke schválení, na celkové potvrzení ale stále čekáme,“ dodal starosta Kozár. O možném využití prostor pivovaru se ale stále vedou debaty. Podle starosty je na stole komerční návrh v podobě obnovy pivovarnické činnosti a nekomerční, který předpokládá vznik multikulturního sálu.

Za teplo si v příštím roce Hradečáci připlatí.
Ceny tepla v Hradci porostou. Domácnosti si měsíčně připlatí i několik stokorun

Další astronomickou položkou v rozpočtu města pro příští rok bude modernizace čističky odpadních vod na Jiráskově předměstí. Po dvou letech se výběrové řízení dostalo do konečné fáze a rada města už v srpnu vybrala jako zhotovitele zakázky sdružení několika firem s názvem Společnost Jindřichův Hradec. „Celkově je akce naplánovaná na dvacet měsíců, takže výsledek bychom měli vidět v roce 2025,“ přiblížil starosta Michal Kozár. Cílem první etapy intenzifikace technologií, která začne už tento týden, je splnění zákonných limitů stanovených pro kvalitu odpadní vody vypouštěné zpět do přírody. Projekt modernizace počítá s postupnou výměnou téměř všech technologií čističky. „Pročištění by mělo být kvalitnější. Rád bych také poděkoval Jihočeskému kraji, který nám vyšel vstříc a prodloužil nám výjimku do té doby, než se nám zakázku povede dokončit,“ řekl starosta. Cena modernizace čističky odpadních vod se bude pohybovat kolem 240 milionů korun.

V příštím roce jsou v rozpočtu naplánované také infrastrukturní projekty za desítky milionů korun. Jde například o opravu komunikací včetně výměny sítí v ulicích 28. října a Janderova. Finální návrh rozpočtu města na rok 2024 projednají zastupitelé na svém zasedání 13. prosince.