Město připravuje komplexní územní studii revitalizaci sídliště Hvězdárna. Ta si dává za cíl vyřešit problémy sídliště a také připravit kvalitní podklady pro rozhodování o obnově veřejných prostranství.

„Pro to, abychom věděli, co změnit, ale potřebujeme obyvatele Hvězdárny. Spustili jsme dotazníkové šetření, které nám má pomoci správně určit, co a jak změnit,“ uvedla mluvčí úřadu Karolína Bartošková.

Prvním krokem projektu Změň Hvězdárnu je výzkum názorů obyvatel sídliště. Město tedy ve spolupráci s Fakultou managementu Vysoké školy ekonomické v Praze připravilo dotazníkový výzkum, který pomůže posbírat názory i postřehy. Pokud by budoucí zlepšení života na sídlišti nebylo dostatečnou motivací pro vyplnění dotazníků, pomůže skutečnost, že pět náhodně vylosovaných autorů odpovědí získá zajímavé ceny.

Vizualizace nové podoby prostranství před základní školou na sídlišti Vajgar.
Podoba parku na sídlišti Vajgar už se rýsuje. Jeho středem povede červená stezka

Vyplněné dotazníky je potřeba odevzdat do 26. dubna.Vyplněné dotazníky je potřeba odevzdat do 26. dubna.Zdroj: Deník/Adam HudecCo konkrétně by se na sídlišti mělo změnit, je podle starosty města Michala Kozára nyní ještě příliš brzké předvídat. „Stejně jako v případě projektu Změň Vajgar, tak i u Změň Hvězdárnu vše celkově posoudíme na základě odevzdaných dotazníků. Budou navržené plochy, které by měly být osázené zelení, případně dispozičně jinak řešeny, eventuálně i navržena technická řešení z hlediska budoucího vývoje. Vznikne podkladový materál, který stejně jako u sídliště Vajgar slouží k tomu, abychom mohli plánovat další dílčí kroky včetně eventuálních žádostí do různých programových fondů,“ komentoval. Starosta dále doplnil, že se v návaznosti na výstupy z dotazníků bude posuzovat také doprava z hlediska chodců. „Jsme si ale vědomi toho, že sídliště už bylo vystavěné podle posledním norem, kdy je prostor mezi jednotlivými objekty poměrně malý,“ dodal Michal Kozár.

Kde dotazník vzít?

Všichni obyvatelé sídliště Hvězdárna (a také okolních oblastí) jej do 8. dubna měli nalézt ve svých schránkách. Dotazníky jsou k dispozici také na sběrných místech (viz níže). „S výzkumem vás mohou oslovit i studenti Fakulty managementu VŠE přímo na sídlišti. Dotazník je také přístupný i elektronicky prostřednictvím QR kódu či na webu města www.jh.cz,“ poradila Karolína Bartošková.

QR kód ke stažení dotazníku.QR kód ke stažení dotazníku.Zdroj: Město Jindřichův Hradec

A kde vyplněný dotazník odevzdat?

To můžete učinit na třech místech – na pobočce České pošty na sídlišti Hvězdárna, v prostorách Hvězdárny a planetária Františka Nušla nebo v informačním centru v Panské ulici.

Jaký je termín?

Vyplněný dotazník je potřeba odevzdat do 26. dubna. Během května město vyhodnotí všechny odpovědi a bude o nich občany dále informovat. V plánu je také urbanistická procházka s architektem, se kterým si všichni budou moci prohlédnout místa, která si zaslouží změnu.

Projekt Změň Hvězdárnu je v Hradci už druhým svého typu. Prvním byla akce Změň Vajgar, o jejímž průběhu a výsledcích jsme psali například tady:

Sídliště bylo postaveno v 70. letech minulého století a potřebuje zásadnější proměnu.
Sídliště Vajgar čeká proměna, radnice chce zapojit jeho obyvatele
Sídliště ze 70. let prošlo od doby vzniku pouze dílčími úpravami.
Sběr dotazníků k sídlišti Vajgar jde do finále, vyvrcholí sousedským setkáním