Poslední velká oprava podlahy ve velkém sále jindřichohradecké sportovní haly proběhla v roce 2014, tedy před deseti lety. Sportovní povrch o velikosti 1024 metrů čtverečních je kvůli celoročnímu zatížení na několika místech znatelně poškozený, dochází například k odlamování dřeva. Proto je na další velkou renovaci nejvyšší čas.

Rada města schválila společnosti Služby města, která halu provozuje, zadání zakázky na obnovu sportovní podlahy firmě VŘ SPORT LX s.r.o., Miskovice, a to za cenu přes 833 tisíc korun bez daně.

Starosta města Michal Kozár přiblížil: „V rámci renovace dojde k mechanickému zbroušení povrchu, provedení drobných oprav, označení linií sportovišť, malování čar hracích ploch, výmalbě brankovišť házené, aplikace tří vrstev laku se sportovními certifikáty a doporučením FIVB, FIBA a IHF.“ S opravami se začne už brzy - od 24. července do 16. srpna letošního roku.

Druhá investice do sportovišť, o které jednali městští radní, se týká výměny umělého trávníku na fotbalovém hřišti Na Piketě.

Termín těchto prací je stanovený od 15. července do 16. srpna letošního roku. „Zakázka bude realizovaná v průběhu letních měsíců, aby hřiště mohlo být opětovně certifikováno a mohlo být využíváno mladšími žáky, dorostenci a také pro divizi, na kterou má hřiště certifikaci,“ dodal starosta Michal Kozár.

Tuto zakázku schválila rada města firmě UTsport s.r.o., Praha 6, a to za cenu zhruba 5 milionů korun bez daně.