Mezi ulice, které si rozhodně zaslouží důkladnou opravu, patří v Jindřichově Hradci i Zborovská a 28. října. A právě na ně tentokrát přišla řada.

Zakázku na jejich rekonstrukci schválili radní města a zadali ji firmě SWIETELSKY stavební s.r.o České Budějovice, a to za cenu přes 64,5 milionu korun bez DPH.

Starosta města Michal Kozár přiblížil: „Předmětem zakázky jsou stavební úpravy obou ulic v celém uličním prostoru včetně rekonstrukce vodovodu, splaškové a jednotné kanalizace, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a uložení chrániček městské optické sítě.“ Doplnil, že v rámci prací dojde zároveň i k sadovým úpravám ulic. Samostatnou akcí společnosti EG-D pak budou stavební úpravy stávajícího STL plynovodu.

Práce začnou nejdřív ve Zborovské ulici. Jejich předpokládané zahájení je v pondělí 6. května a termín dokončení je stanovený na 31. října letošního roku.

Přes půl milionu korun navíc u Zborovské zaplatí město za stavební dozor, a to radou města vybrané firmě Mgr. Martin Ujhelyi, České Budějovice. „Jedná se o zajištění kompletního výkonu činnosti technického dozoru stavebníka, včetně spolupráce při přípravě realizace stavby a následně při kompletaci podkladů pro kolaudaci v rámci investiční akce,“ upřesnil starosta města Michal Kozár

Ulice 28. října pak přijde na řadu v příštím roce. Zde se začne pracovat mezi polovinou února a koncem března v závislosti na klimatických podmínkách. Stavba musí být dokončena do šesti měsíců, maximálně do 30. září 2025.