V průběhu tohoto kalendářního roku byl spuštěn projekt pod názvem Bezpečná organizace, který se zaměřuje na řešení bezpečnostní problematiky a aktivní řešení bezpečnostní politiky v organizacích. Realizátorem projektu je dle slov mluvčí jindřichohradecké radnice Elišky Čermákové auditní a poradenská společnost 2K Consulting, která měla možnost auditovat všechny příspěvkové organizace pro oblast školství. "Výsledkem spolupráce je zjištění, že tyto organizace splňují výstupy pro dozorové orgány, které pro tento rok byly zaměřeny na oblast zpracování a ochrany osobních údajů (GDPR)," vysvětlila.

KONZULTACE I ŠKOLENÍ

Audit byl složený z místního šetření a revize provozně-bezpečnostní dokumentace, včetně směrnic a přijatých opatření včetně souladu s národní legislativou a s legislativou EU. "Bezpečnostní auditoři kromě konzultací se statutárními zástupci těchto příspěvkových organizací v rámci realizace projektu stihli proškolit i pedagogické i nepedagogické pracovníky, kde se zaměřili hlavně na řešení bezpečnostních incidentů a řešení praktických problémů a dotazů pro oblast školství," vysvětlila Eliška Čermáková.

Projekt je podle svého garanta Radka Kubíčka postavený na úzké spolupráci s vedením města, kde dané výstupy k organizacím konzultují s odborem školství a jinými odborníky pro oblast bezpečnosti i v oblasti krizového řízení. "Organizace obdrží zároveň protokol o kontrole, kde jsou uvedeny jednotlivé oblasti, na které se auditoři v oblasti ochrany osobních údajů zaměřili,“ zmínil Radek Kubíček.

DOBRÁ PRAXE

Získání tohoto ocenění bude školám přinášet výhodu v podobě využití ochranné známky a zařazení mezi organizace, které z řad zaměstnanců, rodičů dětí a přátel školy a široké veřejnosti, lze považovat za bezpečné i z hlediska tvorby a dodržování bezpečnostních pravidel a standardů, ke kterým se organizace zavázaly.

„Organizace, které toto ocenění získaly, budeme prezentovat jako příklady dobré praxe, protože opravdu splňují podmínky, které jsou dány zákonem a k této problematice přistupují zodpovědně, zároveň věřím, že se do projektu zapojí i další organizace, protože spuštění projektu má mezi řediteli škol a školských organizací pozitivní ohlasy“, uzavřel garant projektu Radek Kubíček.

Oceněné základní a mateřské školy:

1. mateřská škola Jindřichův Hradec II, Růžová 39
2. mateřská škola Jindřichův Hradec III, Jáchymova 209
3. mateřská škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 594
4. mateřská škola Jindřichův Hradec II, Röschova 1120

Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121
Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160
Základní škola Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746
Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 592
Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692
Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54