Jindřichův Hradec

Karel Veselý, J. Hradec – 78 let
Růžena Longínová, Roseč – 86 let
Karel Lojka, Heřmaneč – 92 let
Jaroslav Král, J. Hradec – 63 let
Emilie Severová, J. Hradec – 68 let
Jaroslav Vopravil, Lomy – 56 let

Třeboň

Miroslava Barvínková, Třeboň – 71 let
Stanislav Matoušek, Břilice – 78 let
Stanislav Setla, Jindřichov – 75 let

Dačice

Božena Pelantová, Bolíkov – 87let