Od středy má 2. základní škola v Jindřichově Hradci nového ředitele. Stal se jím Jaromír Sváček, který vítězně vzešel z osmi přihlášených kandidátů. O jeho jmenování do funkce rozhodli na svém jednání v minulém týdnu městští radní.

Konkurzní komise, ve které figurovali zástupci vedení města, školské rady, městského odboru školství a kraje, nejprve na základě osmi přihlášek vybrala trojici nejvhodnějších kandidátů, kteří potom postoupili do dalšího kola výběrového řízení. Jeden z osmičky kvalifikovaných kandidátů odstoupil.
Jak uvedl hradecký místostarosta Bohumil Komínek, komise na základě přihlášky, řízeného pohovoru, předložené zpracované koncepce rozvoje základní školy a dosavadního působení uchazečů v oblasti školství posuzovala komise vyhodnotila vhodnost uchazečů pro výkon funkce ředitele. „Jaromír Sváček se ředitelem oficiálně stal od prvního únorového dne, a to na dobu určitou, konkrétně na období šesti let,“ vysvětlil místostarosta Komínek.

Tuto skutečnost má na svědomí změna školského zákona, kterou nedávno potvrdili poslanci. Podle ní bude totiž možné už v letošním roce vypsat konkurz na ta místa, kde bude ke konci měsíce července ředitel ve funkci déle než šest let.

Sváček, který na 3. základní škole v Jindřichově Hradci vyučoval děti v páté třídě a tělesnou výchovu na druhém stupni, ve stručnosti přiblížil svou koncepci rozvoje, kterou předložil konkurzní komisi. „Předkládal jsem konkrétní návrhy na rozvoj školy. Je nepochybně faktem, že 2. základní škola funguje a fungovala dobře. Rád bych pokračoval v renomé, které zde nastavil předchozí ředitel Jiří Vodáček,“ uvedl Sváček s tím, že jedním z jeho cílů je zajistit spokojenost jak žáků školy, tak i jejich rodičů.

„Samozřejmě se budu zaměřovat i na stabilizování pedagogického sboru a snižování fluktuace zaměstnanců. Rád bych pokračoval i v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy. Je asi jasné, že mnoho věcí záleží také na dohodě se zřizovatelem školy, tedy městem,“ podotkl Jaromír Sváček.
Jmenování nového ředitele do funkce se neobešlo bez kritických hlasů čtenářů.

V jednom dopise, který se počátkem tohoto týdne objevil v redakční schránce Jindřichohradeckého deníku, obviňuje podepsaná Eliška Pokorná čelní představitele hradecké radnice z nekorektního jednání, doprovázejícího konkurzní řízení právě na místo nového ředitele školy. Její dopis naleznete otištěný níže na této straně. Reagoval na něj starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka: „Velmi rád bych věc paní Pokorné vysvětlil osobně, ale neuvedla svoji adresu, popřípadě jiný kontakt a není uvedena ani mezi obyvateli Jindřichova Hradce.“

Dopis Elišky Pokorné:

Vážená redakce, obracím se na vás, neboť je mi smutno z toho, co se v našem městě děje. Když si vzpomenu, s jakými nadějemi jsme očekávali změny po posledních komunálních volbách! Dnes mám však pocit, že za líbivými střípky, kterými se snaží vedení města zapůsobit na naše spoluobčany, se skrývají mnohem horší skutky, které jistě budou mít dopad na budoucnost Jindřichova Hradce.

Děsí mne, jakou formou a za jakých okolností probíhají konkurzní řízení na důležitých postech v našem městě. Lze je vůbec nazývat konkurzními? Po právní stránce jistě nelze postupu nic vytknout, ale začínám mít pocit, že se spíše jedná o politické čistky našich čelních představitelů města. Zdá se mi, že jde o hledání způsobů, jak se zbavit nepohodlných lidí, kteří odmítají jen přikyvovat..Vezměte si jako příklad konkurz na ředitele 2. základní školy, který proběhl nedávno. Přiznám se, že mi na této škole velmi záleží, neboť jsem před pár lety byla sama žákyní této školy a dnes jí navštěvují děti mých příbuzných. Ráda se zúčastňuji nejrůznějších akcí této školy a pozoruji dění v ní. Nechci psát o politováníhodných okolnostech, pro které byl vyhlášen konkurz, ale o formě, kterou proběhl. Nerozumím totiž tomu, proč se ze zákona veřejné informace zatajují a zdá se mi, že zcela úmyslně se pak uveřejňují jen v takovém znění, ve kterém se čelním představitelům našeho města hodí.

Proč jsme se v novinách dozvěděli jen to, že z konkurzu byli doporučeni Radě města tři kandidáti, ze kterých si Rada vybrala nového ředitele? Proč se nepíše o tom, že konkurz vyhrála současná zástupkyně školy, která mimochodem vedla bez chybičky školu téměř celé první pololetí a jistě tak prokázala dostatečné schopnosti k výkonu této funkce? Proč se veřejnost nedozvěděla o tom, že Radou zvolený kandidát se umístil až o šest příček níže než vítězná kandidátka? Proč se zatajuje skutečnost, že na stejné příčce s ním se umístil i další uchazeč, který je v současné době schopným a zkušeným ředitelem jiné, mimohradecké, školy? Z jakého důvodu se tedy Rada města rozhodla pro uchazeče, který nemá žádnou zkušenost s vedením školy? Nechci zde napadat nového pana ředitele, který je nejspíše v celé kauze nevinný, ale ráda bych znala skutečné důvody, pro které dala Rada města přednost tomuto kandidátovi! Nejedná se o další výběr „pohodlného“ kandidáta, který bude dostatečně loajální k názorům a postupům vedení města? Jaká bude budoucnost této školy? Nebo se výběr uskutečnil ve smyslu výroku, který pan místostarosta řekl již na prosincovém zasedání sdružení rodičů školy, že totiž vést tuto školu může jen ředitel, ne ředitelka? V té době nebyli ještě ani známí kandidáti do konkurzu! Nebo se jedná o diskriminaci žen v mužském složení naší Rady města? Ostatně je veřejně známou informací, že ani pan starosta se netají tím, že ředitelem knihovny by měl být muž! Mají naši čelní představitelé města problémy s ženami a nebo se ženy zase dostávají na nižší příčku společenského žebříčku? A netvrdil pan místostarosta v nedávném rozhovoru, že funkcí se budou ujímat vítězové konkurzů?

Myslím si, že je velmi smutné a dokonce v jistém slova smyslu i alarmující, jak nás vedení města vodí za nos! Necháme to tak? Budeme přikyvovat?
Ptáte se, odkud mám všechny tyto informace? Odpovím v duchu dnešního tisku: „Z důvěryhodných zdrojů!“ Každý přeci máme nějakého známého a Hradec je malé město…

Eliška Pokorná
Reakce starosty Jindřichova Hradce Stanislava Mrvky:

Na emotivní dopis čtenářky se dá samozřejmě reagovat různě, ale já se zdržím všech osobních názorů. Minulý rok totiž ukázal, že v JindřichověHradci se mediální masáž stala jakýmsi nástrojem, který se hodí, pokud se nepodaří prosadit zrovna můj vlastní názor. Jako příklad mohu uvést mediální rozruch kolem 4. ZŠ. Včera jsem byl na této škole při zápisu nových žáků a rozhodně si nemyslím, že by tato škola byla horší, než ty ostatní. Stejný případ byl při přípravě územního plánu. Dneska je to dokonce tak daleko, že zastupitelé, kteří jej odmítli podpořit, prohlašují, že jeho neschválení byla chyba. A další otázku, kterou si v takovémto případě vždy kladu: „Je to názor úzké zainteresované skupiny, nebo názor 23 000 obyvatel Hradce?“ Velmi mě mrzí názor čtenářky, že vedení radnice zklamalo její důvěru. My jsme však vždy říkali, že nebudeme klientelismus (zájem úzké skupiny lidí) podporovat, ale budeme se snažit dodržovat zákony.

Sama čtenářka uvádí, že i v tomto případě nedošlo k žádnému pochybení ze strany zákona a že nejvhodnější kandidát byl vybrán ze třech navržených uchazečů. A pokud jsem správně zaregistroval zásady, tak pouhé bodování je sice hezké (nepřesná formulace čtenářky o pořadí), ale existují i jiná kritéria jako je například vize rozvoje školy, změna tam, kde to není dokonalé atd. Bylo by možná také dobré od paní Pokorné specifikovat, co myslí vedením města. Starostu, místostarosty, Radu, nebo Zastupitelstvo. Vedení města nelze zaměňovat s orgány města, neboť každý z nich má zákonem stanoveny své kompetence a odpovědnost.

Rozhodování je vždy v takovémto případě výsledkem hlasování a v mnoha případech, tak jak se to nelíbí paní Pokorné, se to příště nemusí líbit třeba mně. Každý má totiž pouze jeden hlas. V těchto dnech se hlasuje o řediteli knihovny, je vypsané řízení na ředitele společnosti Mihos a výsledky budou takové, jak budou jednotliví členové Rady hlasovat.

Ale právě proto, že má každý pouze jeden hlas, tak platí zásady většinového názoru. To je to podivné slovo zastupitelská demokracie. Chtěl bych jen podotknout, že Rada města si pro konkurzní řízení volí vždy komisi, která je doporučujícím orgánem. Navržené pořadí uchazečů má pro zřizovatele pouze doporučující charakter a v kompetenci zřizovatele je jmenovat kteréhokoliv účastníka konkurzního řízení. Já sám osobně bych si nikdy nedovolil někoho podezřívat z klientelismu, pokud na to nemám důkaz. Velmi zajímavá pasáž v dopise paní Pokorné je o získávání informací z důvěryhodných zdrojů.

Nikdy se nesnížím k tomu, abych populisticky říkal to já ne, to ti ostatní. Pokud někdo takovéto návyky má, je to jeho morální problém. Jak jsem již uvedl, většinové rozhodnutí Rady respektuji a myslím si, že by byla minimálně lidská slušnost dát vybranému kandidátovi možnost, aby ukázal, jak si ve funkci ředitele povede. Velmi rád bych to paní Pokorné vysvětlil osobně, ale neuvedla svoji adresu, popřípadě jiný kontakt a není uvedena ani mezi obyvateli Jindřichova Hradce.

Stanislav Mrvka
starosta J. Hradce