Přístavby budovy o třech nadzemních podlažích a vestavby podkrovních učeben pod středou stávající hlavní budovy se dočká dačická základní škola.

Podle informací starosty města Karla Macků bude přístavba napojena na stávající severní křídlo budovy. „Škola bude rozšířena o sedm tříd v přístavbě a o čtyři třídy a dva kabinety v podkroví hlavní budovy. Třídy v prvním až třetím podlaží této přístavby budou využity jako odborné učebny, podkrovní prostory potom jako víceúčelová učebna. V hlavní budově budou naopak zrušeny dvě učebny z důvodu jejího propojení s novým objektem. Učebna v prvním poschodí vpravo za vstupním schodištěm bude upravena na sborovnu. Podkrovní učebny budou sloužit výuce jazyků a největší prostor jako učebna počítačová,“ popsal starosta.

Schválená dotace z IROPu činí přes 39 milionů korun. Město má doplatit zhruba 5 milionů korun. S přístavbou by se mělo začít v únoru 2019, hotovo by mělo být v březnu 2020.