„Rozhodl jsem se být knězem, když mi bylo čtrnáct let,“ svěřil se Václav Kulhánek, který se narodil 14. února v Drahově v rodině zedníka. „Tehdy se už jednalo o pevné rozhodnutí, ale vysvěcen jsem byl vinou komunismu až ve 43 letech,“ zavzpomínal.

Po maturitě na budějovickém Jirsíkově gymnáziu nastoupil do biskupského semináře, který byl v roce 1950 násilně zavřený, a Václava Kulhánka čekalo 40 měsíců služby u pomocných černých praporů. Sloužil tedy na stavbách při budování tankodromu v Podbořanech nebo letiště v Hájnikách. „Vyhrožovali nám, že našimi lebkami vydláždí náměstí,“ uvedl Václav Kulhánek v knize rozhovorů s pétépáky Černí baroni od Černé věže.

Vernisáž výstavy z Jihočeského muzea Sv. Anežka Česká.
Anežka Česká. Symbol svobody, zakladatelka řádu i planetka

Po návratu z vojny nastoupil do Prefy ve Veselí nad Lužnicí, kde pracoval 19 let. „V roce 1968 se vrátil do diecéze biskup Josef Hlouch, který mi dovolil studia dokončit dálkově v Litoměřicích, takže jsem byl vysvěcen až v roce 1973, kdy mi bylo 43 let,“ vzpomínal kněz, který tehdy začal působit v Českých Budějovicích a slouží zde dodnes.

„Jsem rád, když mě skoro denně někdo potkává a říká: Vy jste mě křtil, vy jste mě oddával, vy jste pohřbil otce nebo matku, manžela nebo manželku. Kolikrát si říkám: Byl jsem vysvěcen až ve 43 letech, a už 47 let sloužím. Jde o Boží odměnu za to, že jsem byl vysvěcen až tak pozdě. Děkuji vám, že jste přišli, a prosím vás o modlitbu, abych už ten život nějak dokončil a po životě aby mi dal Pánbůh věčnou spásu,“ obrátil se Mons. Václav Kulhánek k dojatým lidem ve zcela zaplněném kostele.

Dostavba knihovny
Knihovna na čas zavře pro rekonstrukci

„Otec Václav je jeden ze vzorů vytrvalého a zapáleného kněžství až do tak vysokého věku,“ zdůraznil kanovník Václav Habart.

Mezi účastníky děkovné mše byla i Helena Faberová z Českých Budějovic. „Velice si vážím toho, že jsem otce Václava poznala jako člověka i jako kněze, vždyť jsme spolu byli dlouholetí kolegové na biskupství,“ svěřila se Helena Faberová, která mu přišla k jubileu spolu s dalšími osobně pogratulovat.

Jihočeské krajské kolo Zlatého Ámose ve Vacově.
Jihočeský kraj má nového Zlatého Ámose. Učí v Táboře

Mezi přítomnými v kostele byla i Marie Hadravová z Veselí nad Lužnicí. „S Otcem Kulhánkem se znám již dlouho. Jezdíval do Veselí pravidelně na setkání s tzv. „Prefáky", zaměstnanci Prefy, občas jsme se ve Veselí potkali na autobusové zastávce a prohodili pár slov. Odebírá náš zpravodaj Veselsko a velmi se zajímá o vše, co se ve Veselí i v okolních obcích děje. Navštívila jsem ho kdysi u něj doma u příležitosti jeho 81. narozenin a bylo to moc milé setkání. Vadí mi, že spousta lidí zapomíná na hrůzy, které komunisté páchali na nevinných lidech, a cítím povinnost tyhle události připomenout. Pevnost víry Otci Kulhánkovi dovoluje přenášet sílu, jistotu a pravost, kterou s jakousi lehkostí a elegancí dává lidem kolem sebe. Plní tak Boží poslání - prosvěcovat a obohacovat lidem jejich život. Proto si ho hluboce vážím a mám ho ráda,“ dodává Marie Hadravová.