Důvodem je nebezpečně rozvolněná zděná klenba, která navazuje na konstrukci pod chodníkem zámecké stoky. K její opravě, která může stát až miliony korun, se však zatím nikdo nehlásí, protože úsek je majetkově sporný.

„Konstrukce je tvořena příčníky z ocelových nosníků. Na povodní straně začátku zámecké stoky je první příčník značně zkorodovaný a došlo k jeho vyklopení asi o 15 až 20 centimetrů. Kvůli němu se klenba rozvolnila, je téměř vodorovná a hrozí její kolaps. Proto mostař Pavel Ryjáček nařídil neprodleně nainstalovat fyzickou zábranu a zamezit tak vstup na chodník. Následně pak podepřít výdřevou cihelnou klenbu a tak ji provizorně zajistit,“ sdělil starosta městyse Jiří Hájek.

Klenba se však zatím neopravuje, protože nastal problém zjistit majitele. „Hovořili jsme s jednatelem majitele přilehlého zámeckého parku, který by měl mít na opravě účast, protože klenba je z 95 procent na jeho pozemku. Ten však pochází z Itálie a došlo na problém v komunikaci, týkající se technických termínů. Proto dostal třicetidenní lhůtu, aby se poradil se svými zástupci. Termín vyprší v těchto dnech,“ uvedl dále Hájek.

Ze strany od Hejtmanu se ke spornému pozemku – chodníku a pod ním ležícímu přemostění zámecké stoky nikdo nehlásí. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje má zato, že úsek je v majetku městyse.

Podle vedoucí referátu právních vztahů katastrálního úřadu Ludmily Petržalové nemá městys k úseku vlastnická práva, má pouze udržovat chodníky. „Protože v této věci může dojít až k soudní při a nám není bezpečí lidí lhostejné, uvažujeme o provizorním dřevěném přemostění,“ zakončil Hájek.

„Zatím se musí chodit okolo, brána do zámku je stejně v zimě zavřená,“ reagoval obyvatel Chlumu Ivan Horáček.