Od poloviny loňského září do začátku letošního ledna se veřejnost mohla vyjadřovat k plánované první změně územního plánu Jindřichova Hradce.

„V uvedené lhůtě bylo uplatněno 55 písemných podnětů veřejnosti, které pořizovatel a určený zastupitel vyhodnotili a vypracovali s ohledem na veřejné zájmy a požadavky legislativy návrh na jejich vypořádání,“ sdělila tisková mluvčí radnice Karolína Průšová.

Do návrhu změny se později zapracovávaly i podněty z krajského úřadu, dotčených orgánů a sousedních obcí. „Radní města po projednání souhlasili s předloženým návrhem zprávy o uplatňování územního plánu,“ vysvětlila mluvčí a doplnila, že o finální podobě dokumentu, který má být podkladem pro zhotovitele samotného změněného územního plánu, rozhodnou zastupitelé.

O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNU (ÚP)
V souladu se stavebním zákonem musí zastupitelé jednou za čtyři roky roky dostat zprávu o plnění ÚP s návrhem změny.