Do výzkumu místa se pustili archeologové z Muzea Jindřichohradecka. Týmu pod vedením Vladislava Buriana se podařilo najít celou řadu významných středověkých artefaktů.

„Částečně jsme odhalili tajemství cesty přes náměstí. Ta vedla mezi současnými ulicemi Vackova a Masarykova,“ vysvětlil Burian.
Pramínek vlasů Panny Marie

Komunikaci tvořily valouny a menší lomové kameny. „Pravděpodobně v závěru patnáctého století předkové na cestu místy nasypali až třiceticentimetrové vrstvy hlíny a zlomky dobových cihel a střešní krytiny. Tak vznikl prudší spád náměstí, který měl svůj význam pro odtékání vody,“ pokračoval archeolog.

Nálezy obdivují i obyvatelé Kamenice. „Říká se, že pod náměstím jsou nějaké chodby, ale že se tam ukrývá i stará cesta, jsem nevěděla,“ divila se Jana Kubisková.

Pomocí sondáže odborníci odkryli také torzo příkopu. Ten sloužil pravděpodobně jako kanálek na odvod dešťové vody z náměstí. Podle nálezů úlomků cihel se dá příkop považovat za funkční do poloviny patnáctého století.

Zanikl zasypáním nejspíše na přelomu patnáctého a šestnáctého století. Podzemí vydalo i zbytky užitkové keramiky a dvě mince. „Zajímavý je nález drobných valounků hlíny s otisky větví,“ upozornil Vladislav Burian. Jejich původ by odborné chemické analýzy mohly datovat až do konce třináctého století.

K atraktivním objevům patří také zlomky z několika typů komorových kachlů z druhé poloviny patnáctého století. „Pozoruhodné je především torzo jednoho z nich.

Jeho pět dochovaných kousků zachycuje část pláště, pramínek vlasů a lidskou ruku, které zobrazují korunovaci Panny Marie,“ vylíčil archeolog.
Původní zádlažbu ze středověké cesty si může prohlédnout široká veřejnost.

„Vyzvedli jsme její část a následně ji umístili do nové zádlažby na náměstí,“ popsal Vladislav Burian.

Zbývá připojit informační panel

Kamenice nad Lipou se tak zařadila k několika málo lokalitám v České republice, kde lidé i přes novodobou zástavbu mohou na vlastní oči spatřit historické artefakty.

Středověké nálezy potěšily i starostu města Ivana Pfaura. „Jsem rád, že se díky odborníkům z jindřichohradeckého muzea podařilo odkrýt kus kamenické historie,“ sdělil Pfaur.

Vyzvednutý kus zádlažby doplní ještě informační panel, který zájemce seznámí s postupem archeologických výzkumů a nabídne také fotografie nalezených předmětů.

„Panel na místo nainstalujeme, jakmile se dokončí oprava kanalizace na náměstí Československé armády,“ uzavřel Ivan Pfaur.