V době druhé světové války prošel Karel Berman kvůli svému původu řadou koncentračních táborů, z nichž se jako jediný z rodiny po válce vrátil. Jeho rodiče – JUDr. Rudolf Bermann a Anna Bermannová a mladší bratr Josef nastoupili svou cestu transportem Aw vypraveným z Třebíče dne 22. května 1942 do Terezína a o několik dní později transportem Az do Lublina.

Rodiče selekcí neprošli a bratr Josef byl zavražděn 12. srpna 1942 v Majdanku. Právě jim se náš spolek Zikaron a Spolek přátel starého Jindřichova Hradce rozhodl věnovat vzpomínku v podobě „kamenů zmizelých“. Pietní uložení kamenů proběhne v Nádražní ulici u čp. 249, kde rodina Bermannova žila, a to 18. dubna ve 14.30 hodin. Mladší bratr Karla Bermana by se právě toho dne dožil 95 let.

Budeme rádi, pokud svou přítomností podpoříte toto shromáždění.

Marta Leblová