Firmy, které se přihlásily do výběrového řízení na provedení zakázky kamerového systému ve městě, předložily podle zastupitelů příliš nákladné rozpočty. Proto se zastupitelé rozhodli na žádnou z nabídek nepřistoupit.

„Napřed necháme zpracovat studii, jak by měl kamerový systém ve městě vypadat. Budeme pak z toho vycházet pro stanovení přesnějších kriterií pro zadání pro firmy, zejména ohledně ceny. Zjistili jsme, že se dá kvalitní kamerový systém, jaký potřebujeme, zajistit za nižší částky,“ vysvětlil starosta Jaroslav Hřebík.

Dodal, že zároveň do rozpočtu na příští rok vyhradí zastupitelstvo částku na městskou policii, která stále ve městě chybí. Zatím uvažují o jednom až dvou městských policistech, kteří by měli mít na starost mimo jiné i kamerový systém.

Starosta předpokládá, že bude uvedený do provozu pravděpodobně v příštím roce.