„Zatím došlo k realizaci dílčích opatření, která spočívala v úpravě dopravního značení tak, aby nám kamiony nezajížděly do města," nadnesl starostaJosef Urban. Sám se situací spokojený také není, ale předesílá, že například pořízení vážního systému je zatím běh na dlouhou trať. „Musíme teď vše sesumírovat. Není to záležitost, která se dá vyřešit během několika dnů," upozornil.

Že se vůbec doprava ve Slavonicích začala řešit, je zásluhou petičního výboru „NE tranzitní kamionové přepravě", který v čele sMartinou Havlíčkovoubojuje za omezení této dopravy již od roku 2007.

Situace se zhoršila poté, co byl pro kamiony otevřen hraniční přechod Fratres. „Jedním z důvodů pro jeho otevření bylo nepoškozovat zájmy rozvoje sousedního rakouského příhraničí. Šest blokád proti průjezdu kamionů, které organizovali právě obyvatelé příhraničí, svědčí ale o tom, že to pro ně žádným přínosem není," míní Martina Havlíčková a vyzývá všechny k účasti na jednání zastupitelstva, které začíná dnes v 19 hodin v Institutu Slavonice.

Navíc se stále konají další a další blokády. „Tyto blokády směřují k tomu, aby přes Fratres bylo povoleno jezdit nákladním vozidlům do 7,5 tun a aby se zastavilo vytrhávání kolejí za účelem budování cyklostezky," objasnil Jiří Beneš z Volby pro Slavonicko, která proti kamionům také bojuje.

Petra Jouzová