Provoz vozidel nad 3,5 tuny přes hraniční přechod Slavonice – Fratres je už totiž oficiálně povolený.

„Naše stanovisko se nezměnilo. Pro těžkou nákladní dopravu preferujeme i nadále železnici. Připravujeme další petici proti kamionové dopravě společně s rakouským institutem Old School, který má školu přímo u silnice,“ uvedla Tereza Kuhnová, která je členkou slavonického petičního výboru.

Dopravní značení, které zakazovalo vjezd nákladních automobilů nad 3,5 tuny přes hraniční přechod, bylo odstraněno 1. ledna.

„V současné době je přes hraniční přechod běžný provoz nákladní dopravy a zatím jsme žádný velký rozdíl nezaznamenali. Někteří řidiči s kamiony stále projíždí dál směrem na Novou Bystřici a Jindřichův Hradec. Na Fratres jezdí většinou řidiči kamionů se dřevem, ale ti tam často projížděli na černo i v minulosti,“ vysvětlil starosta Slavonic Luboš Kryzan.

Kromě odstranění dopravního značení z hraničního přechodu mělo být podle Kuhnové doplněno další orientační značení. „Řidiči s náklaďáky stojí bezradně na náměstí a neví, kudy dál, protože jsou tam úzké ulice. Začínají přijíždět i jiní dopravci, než dříve,“ doplnila Kuhnová.

Zatím se však podle Kryzana jedná o zkušební provoz pouze na jeden rok. „Ze současného monitoringu, který provedli zástupci Jihočeského kraje, vyplynulo, že není důvod přechod neotevřít. Dohodli jsme se však, že bude proveden další monitoring asi za půl roku. Pokud se ukáže, že došlo k výraznému navýšení kamionové dopravy, značky by se měly vrátit na své původní místo,“ doplnil Luboš Kryzan.

Stejně jako někteří obyvatelé Slavonic a okolí, i starosta Kryzan je názoru, že by kvůli nákladní dopravě a bezpečnosti potřebovala komunikace ve směru na Dačice zpevnit a rozšířit. V současné době je totiž podle jeho slov případný obchvat kolem Slavonic jen těžko splnitelným toužebným přáním.

Ulevit by se však mělo zejména lidem ve Starém Městě pod Landštejnem a v Nové Bystřici.

„Jsme rádi, že už nemusíme žít s pocitem, že místní lidé trpí kamionovou dopravou na cizí úkor,“ uvedl starosta Nové Bystřice Vladimír Bláha.
Provoz kamionů je však v jejich městě zatím na stejné úrovni. Až konec zimy a lepší průjezdnost cest ukážou, kudy příště budou kamiony jezdit více.