Oprava tentokrát čeká kanalizaci v Husově ulici. Jak uvedl starosta Karel Dvořák, kamerové zkoušky tady potvrdily havarijní stav části potrubí, které je staré 112 let, stejně jako v Riegerově ulici, kde byla rekonstrukce právě dokončena. "Rekonstrukci v Husově ulici nelze odkládat. Náklady odhaduji na částku kolem 5 milionů korun," dodal.

Naproti tomu od oprav si konečně mohou oddechnout lidé v Riegerově ulici. Stavba, která vyšla na 11,6 milionu korun, se sice neobešla bez komplikací, ale jak starosta uvedl, dodavatelská firma Jindřichohradecké montáže si dokázala se vším úspěšně poradit. Původní kanalizace z roku 1905 byla nahrazena novou, došlo k výměně vodovodního řadu, přibylo chybějící odvodnění komunikace a bylo vyměněno i veřejné osvětlení. "Celá ulice dostala nový vzhled. Jsem přesvědčen, že ke spokojenosti všech," míní Karel Dvořák.

Součástí rekonstrukce Riegerovy ulice byla i obnova parčíku s Mariánským sloupem, který opět připomíná alespoň část původního náměstí.