Od poloviny letošního října by mohly začít vznikat biologická čistírna odpadních vod, splašková i dešťová kanalizace a splaškové i vodovodní přípojky k domům v Děbolíně. Radnice v současné době hledá zhotovitele nákladného projektu.

S investicí ve výši až 64 milionů korun by měla pomoci dotace z ministerstva zemědělství, o kterou má úřad nyní zažádáno.

„To je důvodem, proč je tato velká akce rozdělena do tří let. Stavět kanalizaci ale budeme i tehdy, pokud ministerstvo žádost o dotaci zamítne,“ vysvětlil starosta Stanislav Mrvka.

Starosta také doplnil, že součástí jedné z nejnákladnějších hradeckých zakázek posledních let je i vybudování požeráku a úprava odpadní stoky děbolínského obecního rybníka.