Vedení obecního úřadu má v plánu výstavbu tlakové kanalizace, s čímž ale nesouhlasí asi polovina obyvatel obce s odůvodněním, že převýšení zcela vyhovuje požadavkům gravitační kanalizace. S tlakovou kanalizací je třeba souhlasu obyvatel domů, protože stavební úřad potřebuje jejich souhlas k umístění stavby – čerpadla na jejich pozemku.

Takovýto souhlas vyslovila asi polovina obyvatel obce, proto byl projekt vypracován pouze pro polovinu vesnice. Obyvatelé ve složení Vendula Kloiberová, Karel Procházka, Antonín Doležal, občanské sdružení Zdravý rozum však podali proti rozhodnutí stavebního úřadu – umístění kanalizace a čistírny odpadních vod ve Valtínově – odvolání ke krajskému úřadu. Přičemž krajský úřad shledal pochybení stavebního úřadu v Jindřichově Hradci a věc vrátil k novému projednání. „Nyní bude postupováno podle úředního postupu a bude následovat doplnění ze strany stavebního úřadu,“ informoval starosta Kunžaku Jaroslav Čapek.

Občanské sdružení Zdravý rozum má v plánu dál bojovat proti výstavbě tlakové kanalizace. Členové chtějí docílit odložení, tak jako tomu je v další místní části Mosty. Tam byla výstavba kanalizace odložena, protože více než polovina tamních obyvatel s výstavbou tlakové kanalizace nesouhlasila. „Ve Valtínově už podle mých informací také přesáhl počet nesouhlasících polovinu. Radní však na to nechtějí slyšet,“ sdělil obyvatel Valtínova Pavel Doležal z občanského sdružení Zdravý rozum.