I když se na první pohled zdá, že je to ještě daleko, již se podle tajemníka jindřichohradeckého městského úřadu Karla Přibyla shánějí po informacích lidé zejména z řad potencionálních nezávislých kandidátů.

Právě sdružení nezávislých kandidátů a samostatní nezávislí kandidáti musejí pro registraci  přidat i podpisy na petici. To musí registrační úřady zveřejnit do 17. července. Například jindřichohradecký městský úřad již má tyto údaje podle obcí ve svém správním obvodu vyvěšené i na svých webových stránkách.

„Již se začaly objevovat dotazy, a to nejvíce ze strany sdružení nezávislých kandidátů. Politické strany  a uskupení mají většinou ze svého centra metodické pokyny, ale nezávislí kandidáti z malých obcí si musejí zjišťovat všechno sami," říká Karel Přibyl.

Počty podpisů u sdružení nezávislých kandidátů jsou bez ohledu na velikost obce, za kterou kandiduje, sedm procent. U samostatných nezávislých kandidátů se procento snižuje podle velikosti. Takže z nejmenších obcí Hradecka, jako jsou Drunče, Hadravova Rosička a Vlčetínec, potřebuje nezávislý kandidát do voleb pouze tři podpisy a sdružení  nezávislých kandidátů čtyři.

A na druhé straně v Jindřichově Hradci samostatný kandidát musí posbírat 600 podpisů a sdružení nezávislých kandidátů 1519.

Konečný termín odevzdání kandidátních listin u registračních úřadů je 5. srpna. Na Jindřichohradecku je  místem registrace kandidátů pověřený úřad, který se nachází v J. Hradci, Třeboni, Dačicích a dále v Nové Bystřici, Českých Velenicích, Suchdole nad Lužnicí a Slavonicích.

„Je to takto stanoveno od roku 2000. Dál je ještě registrační úřad v té obci, jejíž úřad se člení nejméně na dva odbory, což je na Hradecku Nová Včelnice," vysvětluje Karel Přibyl s tím, že vše ostatní pro ni zajišťuje stejně pověřený úřad, tedy ten hradecký.

Problémy s věkem
Hlavní nápor na registraci kandidátů začíná až tak dva týdny před konečným termínem pro odevzdání kandidátek.

„Musíme vše překontrolovat. Samozřejmě politické strany jsou v tomto daleko sběhlejší, než nezávislí kandidáti. A navíc je zde problém s uváděním věku kandidátů. V zákoně není dáno, že na kandidátní listině musí být věk ke dni voleb a experti na právo stanovili, že zde musí být uveden věk ke dni podání. No a pak u kandidátů narozených v období od registrace do voleb musíme na hlasovací lístky rok přidávat. Jenom na Hradecku jsme měli minule téměř 1300 kandidátů, takže je to náročné," dodal.