Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní památky, budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí.

Projekt obnovy hřbitovní kaple svatého Kříže ve Slavonicích navázal na přerušené stavební a restaurátorské práce, které probíhaly v 90. letech 20. století a spočívaly ve statickém zajištění a obnově střechy a fasády, a dále v letech 2000 – 2005, kdy byly restaurovány malby na klenbě a na polích nad římsou presbytáře, dále oltář svatého Kříže ve hřbitovní kapli provedlo se odvodnění krypty pod hřbitovní kaplí.
Podle tajemníka slavonického městského úřadu Libora Karáska byly tehdy práce přerušeny kvůli vlhkosti: „Obnova kaple začala fyzicky vloni v květnu a práce skončily v prosinci. Restauroval se nejenom vnitřek, ale dělala se i revize fasády a střechy."