V rekordní výši - konkrétně 87,7 milionů korun - byl navržený rozpočet Řečice pro nadcházející rok. "Jedná se o rozpočet vysloveně investiční, protože investice v něm dosahují 58,8 mil. Kč a tvoří jeho zcela zásadní část," zmínil starosta města Petr Nekut.

Uvedl, že rozpočet navýšilo především plánované využití uložených volných finančních prostředků. "Rozhodující investice jsou dostavba sedmi pečovatelských bytů na bývalém čísle popisném 77, dokončení zateplení čísla popisného 671, vybavení technikou na svoz a třídění odpadů, hala na třídění odpadů, výstavba nové hasičské zbrojnice a celková rekonstrukce Tyršovy ulice. Jednotlivé akce jsou v nejrůznějším stupni přípravy a realizace od vlastní výstavby až po stavební řízení či přípravu výběrového řízení," představil největší investice příštího roku starosta se zmínkou o tom, že je samozřejmě možné, že z nepředvídaných důvodů bude ta či ona akce pozdržena.

Stejně jako v mnoha ostatních městech využijí v Řečici přebytky hospodaření z minulých let - starosta ovšem upozorňuje na to, že i přesto zůstanou městu dostatečné rezervy. "Na většinu akcí se také budeme snažit získat dotace z různých dotačních titulů. Přes velkou investiční aktivitu však nedošlo ke zvýšení žádných poplatků pro občany a ani ke snížení podpory pro spolky, sport a kulturu, které zůstávají ve stávající výši. Příští rok bude pro město velmi náročný, ale já věřím, že se nám společně podaří všechny úkoly zvládnout," zakončil.