Na zasedání řečického zastupitelstva byla totiž znovu otevřena otázka koupaliště. To se v minulosti nepodařilo zrealizovat kvůli odporu několika obyvatel, kteří bydleli v lokalitě, kde byla jeho stavba zamýšlena. A to i přesto, že město již mělo vyřízenou patnáctimilionovou dotaci.

Jak informoval starosta Kardašovy Řečice Petr Nekut, město tuto myšlenku neopustilo a hledá alternativní řešení.

„Protože si nemůžeme dovolit krytý bazén s celoročním provozem, připadají v úvahu dvě varianty letního koupaliště," nastínil Petr Nekut.
První je možnost revitalizace některého z obecních rybníků. V úvahu připadají , Šlechtů, Svital nebo Hladov, spočívající v odbahnění, změně rybničního hospodářství a věnování se převážně koupání zejména v letním období. Druhou možností je zřízení přírodního koupaliště neboli koupacího biotopu, tedy přírodního uzavřeného systému, přičemž se voda čistí za pomoci rostlin a mikroorganismů uložených na štěrkové podloží čistící zóny. Používá se voda ze studní, případně vrtů či vodovodního řadu, která cirkuluje za pomoci čerpadel a není přitom používána žádná chemie.

„Toto koupaliště by bylo v bezprostřední blízkosti města a součástí by bylo i občerstvení, sprchy, parkoviště a některé dětské atrakce ve vodě. Podobná koupaliště již v okolí fungují například v Borovanech či v Borku u Českých Budějovic," říká starosta. K tomu, jaké možnosti by raději dali přednost, se mohou obyvatelé města vyjádřit v anketě prostřednictvím lístků, které jim budou doručeny spolu s těmi volebními. Ty mohou potom vhodit do zvláštní urny ve volební místnosti.