Jedná se o zasedací místnost v Husově ulici v objektu kláštera, kde radnice stanovila cenu pronájmu na padesát korun za jeden den, a také prostory pro provoz holičství. „Písemné žádosti musí být doručeny osobně nebo poštou odboru finančnímu a majetkovému do 11. dubna,“ uvedla vedoucí odboru finančního a majetkového Miluše Šímová.