Psycholožka však může s klienty komunikovat on-line cestou. Jinak působí v pedagogicko-psychologické poradně v Českých Budějovicích.

Jak vypadá současná práce psychologa?

Andrea Hadrava Anderlová: Situace soukromých psychologů je taková, že jejich praxe jsou z nařízení Vlády de facto uzavřeny. Jediný způsob spolupráce, který mohou s klienty vykonávat je online sezení pomocí např. Skype, What´s app, telefonního rozhoru, emailové komunikace… Je však pravdou, že tento způsob spolupráce se z mého pohledu nemůže rovnat osobnímu kontaktu. Osobně tak v tuto chvíli nové klienty nepřijímám a alternativním způsobem práce pracuji pouze se svými stávajícími klienty, kteří jsou ochotni mít konzultaci online. Ostatní mí klienti, kterým tento způsob práce nevyhovuje, musí počkat, až budeme zase moci naše praxe zpřístupnit osobnímu kontaktu.

Je podle vás on-line konzultace dostačující? Nebo se lidé obávají této formy komunikace?

Možná někdo může nahlížet na on-line konzultaci jako na plnohodnotnou, přesto z mého pohledu má svůj smysl, že člověk opustí svůj domov, své běžné prostředí a dojde ke mně do pracovny, čímž už si může vytvářet jistý odstup od své každodenní rutiny, vztahů, problémů. Zároveň je klient obvykle nervózní, nejistý, přichází s obavami toho, co se bude u psychologa dít. V osobním kontaktu se snáze vytváří bezpečný rámec pro klienta ke spolupráci. Všechny další formy spolupráce pak vnímám jako pomocné (psaní e - mailu v mezidobí našich konzultací, telefonní rozhovor při akutních obtížích), nikoliv primární při práci s klientem.

Očkování proti koronaviru. Ilustrační foto.
Neudělejte chybu při rezervaci termínu k očkování. Poradíme, jak na to

Jaké otázky chtějí lidé řešit?

Potíže, se kterými klienti přichází, se nejčastěji dotýkají jejich úzkostí a strachů, potížích v sociálních vazbách, partnerských obtížích, jde o klienty hledající nový smysl ve svém životě, nové cíle, chtějí pracovat na svém sebevědomí, sebehodnotě. Covid ve společnosti a jeho důsledky na život lidí jejich problémy umocňuje a bohužel ještě rozšiřuje o nové, jako jsou třeba existenční problémy.

Andrea Hadrava Anderlová vystudovala jednooborovou psychologii na Masarykově univerzitě v Brně, magisterský titul, dále má za sebou roční kurz hypnoterapie a čtyřletý výcvik v psychoterapii.

Pracujete také v pedagogicko-psychologické poradně v Českých Budějovicích. Hovoříte tedy s dětmi…

Práce psychologa v pedagogicko-psychologické poradně je ve velké míře diagnostická (posouzení příčin, míry a charakteru výchovně-vzdělávacích obtíží dítěte), dále poradenská (ve smyslu nápravy daných obtíží v domácím a školním prostředí) a intervenční, taktéž obsahuje například individuální práci s žákem a rodinou, metodické vedení pedagogických pracovníků škol. Tato poradna má primárně vymezený okruh spádových škol (mateřské, základní a střední školy, vyšší odborné školy), který je dán okresem. Do poradny se však může objednat i klient z jiného okresu, bude-li mít zájem. Máme dětské klienty od věku tří let až po dospělé klienty, kteří jsou již pracující a například si dodělávají vzdělávání ve formě nástavby či vyššího odborného vzdělávání.

Nový babybox ve strakonické nemocnici. Na snímku je duchovní otec babyboxů Ludvík Hess.
Babybox ve Strakonicích zachránil třetí dítě. Chlapec dostal jméno Tomáš

S čím se děti v době covidu nejvíce trápí?

Chybí jim kamarádi. Každé dítě, se kterým jsem v kontaktu, se těší do školy. A s každým prodlužováním uzávěry škol u nich nastává zklamání. I když některým dětem zpočátku uzavření škol vyhovovalo, nyní již tento systém vyhovuje málokomu. Postrádají setkávání s kamarády, školní akce, zájmové kroužky. Obecně jsou děti nyní hodně osamělé a důsledkem toho je jejich psychická nepohoda.

Co byste doporučila maturantům, kteří se v této nelehké situaci musí připravovat?

Zrovna ze skupiny maturantů nemám příliš negativních zpětných vazeb na současnou vzdělávací situaci. Při on-line výuce mají možnost soustředit se převážně na maturitní předměty. V domácím prostředí pak mají více prostoru na zpracování maturitních otázek, než je tomu při prezenční výuce. Doporučovala bych jim však zůstat v kontaktu se svými spolužáky alespoň tedy skrze sociálně sítě. Sdílet studijní materiály, srovnávat jejich kvalitu zpracování. Taktéž využívat konzultačních hodin se svými vyučujícími, mají-li případně obtíže při studiu. Učitelé jim zpravidla tuto možnost nabízí, buď zase online formou anebo ve formě individuální konzultace v budově školy. Zároveň mít v tomto ohledu plán, rozfázovat si učivo na dny, taktéž zahrnout do tohoto plánu prostor k dostatečnému odpočinku a spánku. Nepodceňovat spánek, který je nezbytný k procesu zapamatování.

Jak si zachovat v této době zdravou mysl, abychom vše zvládli?

Doporučila bych řídit se příslovím: „Jak sníst celého slona? Po kouskách.“ Tedy ukrajovat si ze situace den po dni. Neboť nemohou současnou situaci sami výrazně změnit či ovlivnit, až na respektování hygienických zásad. Nekoukat se tedy v tuto chvíli příliš dopředu, ale spíše fázovat na dny či týdny. Žít přítomností, co je tady a teď. A do každého dne si přidat alespoň jednu radost. Nejlépe minimálně jednu hodinu si nechat pro sebe. Každý den nezávisle na počasí jít ven, a to na delší procházku, za sportem (kolo, běh, venkovní workout). Bez pohybu začne člověk trudomyslnět, pohybem pomáháme tělu produkovat hormony štěstí. Zároveň je nyní dobrý prostor k seberozvoji, například začít se učit novou dovednost (šít, háčkovat, stavět modely, kutit, rekonstruovat, cizí jazyk), poslouchat inspirativní rozhovory (v oblibě jsou podcasty), číst, poslouchat hudbu.

Mazlíčci čertí rodinky. Marie Lošťáková z Budějovic vytváří "recyklovaná strašidla".
To jste ještě neviděli: Vyrábí strašidla z věcí, které byste už vyhodili

Jsou křesla v pedagogicko-psychologických poradnách často zaplněné?

Pedagogicko-psychologické poradny jsou obecně dlouhodobě přetížené a nepamatuji si období, kdy bychom trpěli nedostatkem klientů. Současné období tak není výjimkou. Neřekla bych, že žádostí o poradenskou službu je výrazně více než v předchozích letech. Předpokládám, že tato situace nastane, až se děti vrátí do školních lavic a v tu chvíli se naplno projeví negativní důsledky distanční výuky. Ale co zaznamenáváme, to je jistá proměna charakteru zakázek. Vzhledem k distanční výuce mají rodiče větší příležitost podrobněji vnímat, jak se jejich děti vzdělávají. Mnohdy jsou totiž s nimi doma na home office a naslouchají jejich online výuce. Pak s nimi vypracovávají zadané úkolu a najednou si všímají překážek, které jejich dítě v učení má jako je například kolísavá pozornost, obtíže ve čtení, potíže s krasopisem či pravopisem…

Takže zájem o rady psychologů jsou dnes žádané?

Zájem o spolupráci s psychologem obecně ve společnosti v čase stoupá. Aktuální dění však potřebu spolupráce s psychologem umocňuje. Vzhledem k sociálnímu distanci lidé nemají takovou příležitost sdílet s druhými své prožitky, radosti i trápení, což vede k jejich psychické nepohodě. Ta pak v čase graduje, někdy do té míry, že je nutno vyhledat psychologickou pomoc. Zároveň čelí novým výzvám, nečekaným komplikacím (v sociální, ale i existenční rovině) a řešení se dobou covidovou komplikují. Problémem je fakt, že péče soukromých psychologů je aktuálně limitována a zdravotnický sektor (kliničtí psychologové), který má svou činnost bez omezení, nestíhá pokrývat potřebu klientů