To jsou orgány, které následně komunikují s vedením města i zastupitelstvem a zastupují zájmy obyvatel.

Pravidla pro jejich činnost schválili již v prosinci jindřichohradečtí zastupitelé, kteří navržené musí také do jejich funkce potvrdit.

„Ze zákona o obcích vyplývá, že osadní výbor musí mít nejméně tři členy a počet členů výboru musí být lichý. Zastupitelstvo města tedy určí počet členů osadního výboru a členy osadního výboru. Podmínkou členství v osadním výboru je trvalý pobyt v dané místní části a z řad členů osadního výboru volí předsedu osadního výboru," vysvětlila tisková mluvčí jindřichohradecké radnice Karolína Průšová.

Veřejné schůze se již konaly v Děbolíně, Matné, Horním Žďáru, Dolní Radouni a Radouňce a zřízení osadních výborů v těchto místních částech již odsouhlasila i rada města, která rovněž akceptovala návrhy na jednotlivé členy. Toto rozhodnutí a volbu členů a předsedů musí ještě posvětit na své středeční schůzi jindřichohradečtí zastupitelé.

Zřízení ostatních osadních výborů v dalších místních částech, tedy v Políkně, Buku, Horním Skrýchově a Otíně, bude připravené po plánovaných veřejných schůzích, které se uskuteční v nejbližších dnech.

Navržení členové osadních výborů

Děbolín 7 členů

Dalimil Hrubý, Kateřina Kubíčková, Vladimír Maryška, Miroslav Med, Ivan Přech, Květa Šteflíčková, Renáta Votápková

navržená předsedkyně Květa Šteflíčková

Dolní Radouň 7 členů

Marcela Bočková, Petr Holoubek, Pavel Hrubý, Jana Klhůfková, Jiří Mráček, Pavel Šimák, Věra Šindelářová

navržený předseda Pavel Šimák

Horní Žďár 7 členů

Marek Chvála, Dagmar Pundová, Ing. Milan Schönbauer, Luděk Štěch, Dagmar Vondrková, Tomáš Vybíral, František Winkler

navržený předseda František Winkler

Matná 3 členové

Antonín Bejček, Alena Bejčková, Rudolf Jarosch

navržený předseda Rudolf Jarosch

Radouňka 5 členů

Martin Dvořák, Radek Hrubý, Hana Hřebíková, Ludmila Razimová, Miroslav Rod

navržený předseda Radek Hrubý