Tyto peníze byly v minulosti přerozdělovány na sportovní, charitativní a kulturní činnost a většina starostů se zavázala, že takto získané finance použije na stejné účely.
První zálohové platby by měly přitéct do obecních pokladen již příští měsíc a zástupci sportovních klubů nyní usilovně jednají o tom, jakou částku jim radnice z těchto prostředků poskytne.
„Zatím vůbec nevíme, jaká suma by mohla do rozpočtu města přibýt. Sice máme nějaké předběžné odhady, které byly zpracovány na základě výsledků z minulého roku, podle kterých by se mohlo jednat až o částku ve výši zhruba osmi milionů korun, ale já osobně tak optimistický nejsem,“ uvedl Jaroslav Slíva, starosta Českých Velenic, které by po Jindřichově Hradci mohly dostat druhou nejvyšší částku v regionu.
Peníze zamýšlí velenická radnice použít na věci, pro které byly v minulosti určeny. „Už jsme o tom jednali s tělovýchovnou jednotou a první, co uděláme, bude to, že vykompenzujeme dotace, které původně dostávala ze sportovního svazu. To však můžeme udělat až poté, co budeme vědět, jakou částkou můžeme disponovat, což se dozvíme v průběhu dubna. Následně projednáme, jakým způsobem přerozdělíme zbytek peněz,“ vysvětlil velenický starosta. 
 Poněkud odlišný postoj zaujalo vedení města Jindřichův Hradec. Na otázku, kolik peněz v první platbě město očekává a podle jakého klíče bude finance přerozdělovat, odpověděl místostarosta Pavel Vejvar. „Na první otázku nedokážu odpovědět, jaké prostředky můžeme očekávat, uvidíme nejdříve v dubnu. Vše další je tudíž předčasné. V emailu si dovoluji vám poslat dopis od Svazu měst a obcí,“ odpověděl Vejvar.

Z následného emailu s názvem Obce sportovcům opravdu nic nedluží, který místostarosta redakci zaslal, a který je oficiálním prohlášením Svazu měst a obcí, je patrné, že se hradecká radnice necítí být zavázána zmiňované peníze dále přerozdělovat. Plné znění dopisu je k dispozici na internetových stránkách Deníku.
Vyjádření Svazu měst a obcí je patrně reakcí na požadavky sportovních organizací, které byly vzneseny v uplynulých dnech. „V současné době jsou po republice šířeny tiskoviny od ČSTV, Českého olympijského výboru a sportovních svazů upozorňující sportovní kluby na skutečnost, že do městských rozpočtů přitečou finance z hazardu, které by měly částečně sloužit jako navýšení dotací pro sportovce. Tato informace je pochopitelně námi sportovními činovníky přijímána se značným očekáváním,“ potvrdil předseda hradecké sportovní komise František Dvořák.

 

Email od starosty Pavla Vejvara

Obce sportovcům opravdu nic nedluží

V posledním týdnu se na Kancelář Svazu obrátilo několik členských obcí, jejichž zastupitelstva byla oslovena s požadavkem o dodatečnou finanční podporu ze strany místního sportovního svazu. Celonárodní kampaň sportovních svazů je třeba zasadit do souvislostí.

Novela zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, která vstoupila v účinnost v lednu letošního roku, mění způsob zdaňování výnosu z této činnosti. Od letošního roku končí možnost provozovatelů rozhodovat, kam budou směřovat peníze z povinného odvodu. Pozor,odvody za rok 2011, k jejichž rozdělování dochází letos, však ještě podléhají původním pravidlům. Tedy včetně možnosti provozovatelů věnovat prostředky velkým sportovním svazům.

Novela přinesla také zrušení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení a podstatně snížila příjem obcí ze správních poplatků. V prvních třech měsících tedy novela znamená pro obce čistý výpadek zdrojů. Až v dubnu dojde k odvodu záloh za první čtvrtletí. Až změna rozpočtové skladby s účinností od 1. dubna zavádí novou rozpočtovou položku na zachycení nového druhu daňového příjmu.

Ministerstvo financí připravilo pro každou obec dne 20. ledna orientační přehled výnosů z loterií a jiných podobných her. Obce, na jejichž území se nenachází žádný výherní hrací přístroj ani terminál (jde o 4119 obcí), obdrží jen část ze 30 % z výnosu z ostatních druhů hazardu. Jednotlivým obcím se celková částka rozděluje podle pravidel RUD. V tabulce dostupné na webových stránkách MF ČR jde o sloupec „odvod ostatní“. Pro představu uveďme, že obec o velikosti 1500 obyvatel by měla získat 45 tis. Kč. Dovolujeme si domnívat se, že již dnes tato obec dává na podporu sportu podstatně více.

A na závěr citace, která nepodporuje rozšiřovanou myšlenku, že na sportovní aktivity letos nejsou žádné dodatečné zdroje určeny:

„Budu podporovat v zásadě pouze návrhy rozpočtového výboru a návrh, který jsem načetl na základě dohody vlády se Senátem, neboť vláda uzavřela se senátory Senátu dohodu, že pokud opraví v zákonech o jednotném inkasním místu, pokud opraví znění zdanění hazardu, které opustilo Poslaneckou sněmovnu, budou v rámci státního rozpočtu navýšeny výdaje na sport o 800 milionů, o 100 milionů na kulturu a o 100 milionů na sociální projekty v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí. Senát svoji dohodu do puntíku splnil a schválil zdanění hazardu tak, jak vláda navrhovala. Pokládal bych tedy za naprosto nefér, kdybychom dnes tuto dohodu nesplnili my,“uvedl ministr financí v průběhu 3. čtení dne 14. prosince při projednávání státního rozpočtu na rok 2012. Předpokládáme, že tyto prostředky rozdělilo či bude rozdělovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Svaz měst a obcí se tématikou zabývá dlouhodobě, níže uvádíme odkazy na několik souvisejících článků. V případě potřeby dalších podkladů neváhejte kontaktovat Kancelář Svazu.