Eliška Lutová, Studená
Alžbětka Smejkalová, Jindřichův Hradec
Hana Maria Šusteková, Libořezy
Marie Drahotová, Jindřichův Hradec
František Štibich, Staré Hobzí
Tomáš Růžička, Jindřichův Hradec
Jaroslava Fojtíková, Třeboň
Vojtěch Pospíchal, Jindřichův Hradec
Patrik Říha, Kamenice nad Lipou
Ella Tejčková, Jindřichův Hradec
Julie Musílková, Heřmaneč