Od chvíle, kdy vešla v platnost novela zákona nařizující obcím udržovat chodníky v jejich majetku, nabízí novosedelští zastupitelé svým občanům poskytnutí slevy z poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Podmiňují to tím, že se občan musí podílet na zimní údržbě chodníku, který přiléhá k jeho nemovitosti.„ Zvedli jsme to jako obranu proti té ne zcela šťastné novele. Každoročně tuto nabídku využívá jen zlomek z těch, kteří by ji ve skutečnosti využít mohli," uvedl starosta Novosedel nad Nežárkou Filip Mencl (na snímku) s tím, že se vždy jedná jen asi o pět vlastníků nemovitostí. Přitom sleva z poplatku není zanedbatelná. „Kupon na odpad běžně stojí 600 korun. Kdo s námi uzavře smlouvu o převzetí odpovědnosti za zimní údržby chodníků, získá kupon za stovku," upřesnil.

Smlouva se uzavírá na období od 1. listopadu do 31. března. Obyvatelé se sice mohou přihlásit i dodatečně, ale jak starosta říká, je jasné, že pokud někdo přijde v březnu, smlouvu s ním již nepodepíší. Naopak se ale najdou i tací, kteří si sníh před domy odklízejí sami a nějaké slevy si nenárokují. „Mám i takové dobré odezvy, kdy lidé nevidí důvod, proč by za ně měl uklízet někdo jiný a dělají to sami," potvrdil Mencl a dodal, že zaměstnanci obce pomáhali například starším občanům se zimní údržbou již před zmíněnou novelou.

To, jestli občané smlouvu o úklidu dodržují, kontrolují pracovníci obce při údržbě ostatních chodníků a komunikací.

Petra Jouzová