Projednávání rozpočtu novým vedením města se oproti původnímu plánu posunulo. Rozpočet Hradce pro rok 2019 se totiž nejdříve měl schvalovat ještě letos, jak se v posledních letech stalo zvykem. Protože nové vedení města bylo zvolené až v nejzazší možný termín, bude se rozpočet projednávat, a tím pádem i schvalovat, později.

„První čtení návrhu rozpočtu pro příští rok mezi radními se uskuteční 21. listopadu. Na 5. prosince je plánovaná pracovní schůze ohledně rozpočtu, na které budou všichni noví zastupitelé,“ vysvětlila místostarostka Magda Blížilová.

Zastupitelé by rozpočet měli schválit na svém veřejném jednání, které se odehraje 30. ledna 2019.

INFOBOX:
Jak to tedy bude?
Pokud do 1. ledna nového roku není schválený rozpočet obce, nastupuje takzvané rozpočtové provizorium. To má zajistit především plynulé hospodaření města (plnění zákonných a smluvních povinností města) a také organizací, které město zřizuje. Za takového stavu není možné využívat evropské dotace či zahajovat investiční akce.