Obnova Husových sadů v Jindřichově Hradci se stala velmi diskutovaným bodem jednání jindřichohradeckých radních. Město na projekt získalo dotaci, ale zda ji přijme, to ještě není jisté.

Na revitalizaci Husových sadů podalo město žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí. „Tento projekt byl doporučen k financování. Dotace byla úspěšná v oblasti sadovnictví," informovala tisková mluvčí jindřichohradecké radnice Karolína Průšová. Město by tak mohlo získat 40 procent z celkových způsobilých výdajů.

„V těch jsou zahrnuty v souladu s podmínkami programu pouze výdaje na kácení, novou výsadbu, dokončovací a rozvojovou péči o dřeviny či výdaje za autorský dozor. Ostatní akce nebudou v rámci dotace podporovány," upozornila. Grant by se tak netýkal například výstavby chodníků nebo umístění nových prvků mobiliáře do parku.

Přitom plánované způsobilé výdaje jsou podle projektové žádosti 3 639 886 korun. Dotace by tak činila 1 455 954 korun. Celkový rozpočet na obnovu celých Husových sadů však přesahuje 21 milionů. Podle projektu, na který by město dotaci získalo, by se celá akce musela uskutečnit v příštích třech letech.

„Měli bychom se zavázat, že za tři roky revitalizaci ukončíme. Rada spíš doporučuje zastupitelům zvážit, jestli vůbec dotaci přijmout. Je několik případů, kdy jsme dotaci jako město nechtěli získat, protože to nebylo úplně tak výhodné," uvedl místostarosta Bohumil Komínek.

Jak dodal starosta Stanislav Mrvka, nepřijetím dotace by bylo možné financování a realizaci celého projektu rozložit do více let. „Otevřeli bychom tak prostor pro jakoukoli variantu a nebyli bychom svázaní žádnými termíny," zmínil starosta.

Je tak nyní na zastupitelích, zda dotaci za těchto podmínek přijmou. I kdyby prostředky z Operačního programu životního prostředí město nakonec nepřijalo, je pravděpodobné, že i tak se již letos na podzim začne v Husových sadech kácet.

„Z hlediska dendrologického průzkumu je první část parku od náměstí po Kostelní ulici v nejhorším stavu, proto nechceme čekat. I proto doporučujeme začít s těmito pracemi ještě letos," vysvětlil Bohumil Komínek.

V letošním roce je v hradeckém rozpočtu připraveno přibližně půl milionu korun, financování první etapy pak bude pokračovat i v rámci rozpočtu na rok 2017. „Ostatní etapy by se pak daly nechat na další roky a revitalizovalo by se podle potřeby, například z hlediska stavu a stáří stromů," dodal. V první fázi by mělo dojít k pokácení většiny stromů v prostoru mezi Masarykovým náměstím a kostelní ulicí.

Petra Lejtnarová