Těmto hříšníkům je vydán zákaz řízení.

„Řidič, který dosáhne hranice dvanácti bodů, dostává dle zákona do pěti pracovních dnů oznámení o zadržení řidičského oprávnění na jeden rok,“ sdělil vedoucí odboru dopravních přestupků městského úřadu v Dačicích Zdislav Páral.

Co se stane, když řidič průkaz neodevzdá? „Obecně při nevydání řidičského oprávnění pošle úřad řidiči výzvu. Pokud tak neučiní ani po výzvě, vedeme s ním správní řízení. Pokuta je ze zákona stanovena na 30 tisíc korun,“ informoval vedoucí evidence řidičů jindřichohradeckého městského úřadu Milan Kubát.

Přezkoušení

Po vypršení lhůty jednoho roku musí podle jeho slov dojít k přezkoušení odborné způsobilosti řidiče. Zkouška se skládá z jízd i testů. Za přípravu a přezkoušení si každá autoškola účtuje různou částku, k té se připočítává jednorázová suma 700 korun za zkušebního komisaře.
U tohoto druhu zkoušky je možná pouze jedna oprava. Pokud ani ji účastník nezvládne, musí si zaplatit celý kurz autoškoly znovu.

„Jestliže řidič spáchá přestupek mimo okres, pošlou jej z tamního úřadu na odbor dopravy úřadu, pod který řidič spadá elektronickou poštou. Lidé si stav svých bodů mohou zjistit na obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo na poště,“ doplnil Páral.

Dále všude, kde se nachází takzvaný Czech POINT. Ty jsou v současné době rozšířeny také u vybraných pracovišť zastupitelských úřadů, kancelářích hospodářské komory a u notářů.

Výpis stojí na obecním úřadě patnáct korun za jednu stránku. U kontaktních míst veřejné správy například na poště je to však 69 korun za první stranu. „Ještě jsem nebyla nikdy pokutována, takže nemám žádné body. Vím, že se jejich stav dá zjistit na poště,“ míní Markéta Jelínková.

Výměna

Lidé mají nyní také možnost vyměnit si svá řidičská oprávnění vydaná od roku 1994 do roku 2000, a to až do konce příštího roku. Podle slov Párala zatím moc řidičů nepřišlo. Výměna je zdarma, je nutná pouze fotografie.