Více o Klangově továrně si můžete přečíst kliknutím zde, v Dačickém zpravodaji.

Dačický místostarosta Jiří Baštář popsal, že předmětem zakázky, kterou se zabývali městští radní, je kompletní rekonstrukce střechy budovy Klangovy továrny.

„A to včetně odborného přezkoumání stavu stávajícího krovu, kvůli kterému musí dojít k lokálním demontážím stávajícího dřevěného bednění, následné případné opravě napadených prvků krovu, doplnění chybějících prvků krovu, lokálnímu vyztužení a impregnaci. Stavba obsahuje zejména demontáž stávajícího střešního pláště vč. bednění, lemování apod., vyklizení půdy a odvoz a likvidace suti, montáž bednění, laťování, pokládka folie, montáž hliníkové krytiny, včetně hromosvodu, závětrného lemování, prostupů a protisněhových zábran a také montáž nástřešního hliníkového žlabu,“ vysvětlil místostarosta.

Dále uvedl, že ve lhůtě pro podání nabídek byly městu doručeny tři nabídky. „Hodnotitelská komise z nich vybrala a doporučila uzavření smlouvy na realizaci této zakázky panem Lukášem Károu, s nabídkovou cenou 1 773 284,85 Kč bez DPH, jehož nabídka byla nejvýhodnější a splnila veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení,“ doplnil Jiří Baštář.