„Akce zahrnuje přístavbu nového trakčního výtahu ke dvorní části knihovny a stavební úpravy stávající jednopodlažní přístavby skladu a archivu ve dvorní části knihovny. Ty spočívají v částečném odbourání přístavby, provedení zemních prací na vnitřním dvorku a vyzdění nového objektu, kde budou kancelářské prostory a galerie. Potřeba budou nové vnitřní rozvody elektroinstalace a ústředního vytápění a jejich napojení na místní rozvody inženýrských sítí. Srážkové vody budou svedeny ze střechy do stávající retenční nádrže s přepadem do vsaků a kanalizace. V plánu je dále výstavba nové přístupové bezbariérové rampy přibližně v místě stávající nevyhovující rampy,“ popsal místostarosta Dačic Jiří Baštář.

Lhůta pro podání nabídek, je stanovena do 27. března do 9 hodin. Stavět by se podle slov místostarosty mělo začít nejlépe na začátku července s tím, že by mohlo být hotovo v červnu příštího roku.