Bezbariérový výtah a rampu by měla v blízké době získat dačická Knihovna Matěje Mikšíčka. Rada města na svém jednání schvalovala vyhodnocení zadávacího řízení na tyto a další stavební úpravy v knihovně.

Jak přiblížil místostarosta Dačic Jiří Baštář, předmětem zakázky je konkrétně přístavba nového trakčního výtahu ke dvorní části hlavní budovy městské knihovny.

„Dále se jedná o stavební úpravy stávající jednopodlažní přístavby skladu a archivu ve dvorní části knihovny spočívající v jejím částečném odbourání, provedení zemních prací na vnitřním dvorku, vyzdění nového objektu zahrnujícího kancelářské prostory a galerii, provedení vnitřních rozvodů elektroinstalace a teplovodních rozvodů ústředního vytápění napojených na místní rozvody inženýrských sítí a svedení srážkových vod ze střechy do stávající retenční nádrže s přepadem do vsaků a kanalizace a v neposlední řadě také výstavbu nové přístupové bezbariérové rampy přibližně v místě stávající nevyhovující rampy,“ vysvětlil Dačic Jiří Baštář.

Lhůta pro podávání nabídek skončila 28. března a město v ní obdrželo jedinou nabídku. „Tato nabídka byla vyhodnocena jako výhodná, přičemž účastník splnil veškeré podmínky účasti stanovené zákonem i zadavatelem v zadávací dokumentaci,“ komentoval místostarosta.

Smlouvu tedy Dačice uzavřou s tímto účastníkem, společností STARKON a.s. z Bohuslavic, s nabídkovou cenou ve výši přes 9,3 milionu korun bez daně.