Studenti si nové prostory velice pochvalují. Nejkladněji hodnotí soukromé oddělené kóje pro různý počet studentů, kde nejsou nikým rušeni.

„Knihovnu hodně využívám, nyní mám pět výpůjček. V oddělených buňkách se moc dobře pracuje, zvlášť teď při zkouškovém období,“ zhodnotila studentka jindřichohradecké fakulty Lucie Krejčová.

Knihovna je odborná a profilově zaměřená hlavně pro studenty fakulty, proto se zde nenalézá krásná literatura. Nejvíce knih je tedy z ekonomických a společenských věd, fond však obsahuje také vědy přírodní, zejména matematiku.

Další oslovení studenti hodnotili budovu rovněž kladně. „Vynikající jsou zde studovny, které umožňují klid na studium,“ pochvaluje si Eva Vacková, která se připravovala na zkoušku v jedné z oddělených kójí společně s Adélou Berkovou a Janou Gecelovskou.

V knihovně ke zklamání studentů platí zákaz donášení nápojů. Podle pracovnice knihovny však platí ve všech ostatních knihovnách, takže to není nic výjimečného. Kdo se chce občerstvit, může tak učinit například ve vestibulu fakulty, kde se nachází automat na nápoje a alespoň se při soustavné námaze mozku trochu projde a vydechne si. Jako výhodné shledávají studující také to, že si nyní nemusí většinu učebnic kupovat.

„Využívám knihovnu i studovnu. Na kolejích není na studium takový klid jako tady. Jsem také ráda, že si nemusím většinu knih kupovat, protože je tady najdu,“ sdělila další návštěvnice Kateřina Cidlinská.

Provozní doba knihovny je od pondělí do čtvrtka od 8.30 do 17 hodin a v pátek od 8.30 do 14.30 hodin.
V pátek se ve Fakultě managementu koná den otevřených dveří spojený s prohlídkou nové knihovny a informačního centra. Pro zájemce o studium na fakultě je od 10 hodin informativní schůzka v místnosti č. 133 ve velké aule.