Vždyť po první polovině závodu bylo mladší i starší družstvo na prvním místě. Jenže vaz jim zlomila druhá půle.

Přišla na řadu jízda po dopravním hřišti, která se nepovedla ani jednomu družstvu a také testy z pravidel silničního provozu byly opravdu svou náročností hodny krajského formátu.

Naše družstva se musela sklonit nejen nad umem závodníků ze Šumavských Hoštic, kteří si odvezli z Písku nejcennější vavříny a hlavně postup do národního finále. To se letos koná jako dvoudenní klání ve Světlé nad Sázavou.

Naše mladší družstvo obsadilo v silné konkurenci pěkné třetí místo a starší kategorie získala tu nejméně oblíbenou bramborovou medaili.
Nutno dodat, že nejlepší naší jednotlivkyní se stala se ziskem 16 trestných bodů Aneta Camrdová. Všem osmi závodníkům srdečně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a okresu.

Účastníci krajského kola dopravní soutěže. Dole zleva: Barbora Primaková,
Aneta Camrdová, Tomáš Bouška, Matěj Miláček, všichni 6. ročník.
Stojící zleva: Milan Holický učitel dopravní výchovy, Kamila Horáková
a Vojtěch Bouška z 8. ročníku, Dora Kubíčková a Miroslav Zeman ze 7. ročníku.


Nezbývá než věřit, že příští rok se stane pro naše žáky v této oblíbené soutěži neméně úspěšný nebo dokonce o krůček lepší.

Milan Holický