Město se proto pokusilo získat dotaci na zřízení nového místa, kam by bylo možné v budoucnu urny ukládat.
Finanční příspěvek se však Třeboňským získat nepodařilo. „Město Třeboň letos v lednu žádalo o grant Jihočeského kraje na projekt Zřízení kolumbária v areálu hřbitova. Grant nebyl městu přidělen," uvedla tisková mluvčí třeboňské radnice Jitka Bednářová.
Protože je ale kapacita stávajících kolumbárií již vyčerpána, dospěli radní města k rozhodnutí, že je nutné výstavbu provést i bez dotace.
„Z tohoto důvodu radní uvolnili na tento účel částku 300 tisíc korun," informovala mluvčí.

Petra Lejtnarová