Redaktor Jindřichohradeckého deníku Adam Hudec.Zdroj: RedakcePři debatě předcházející samotnému schválení dokumentu zazněly některé zajímavé požadavky a připomínky. Například zastupitel Jaroslav Chalupský (HSAR+Svobodní) požadoval uložit radě města přípravu každoměsíčního reportu o plnění rozpočtu a stavu investic. To se ovšem se souhlasem většiny zastupitelů nesetkalo.

Debata se částečně točila také kolem velkých investic do místních částí ve srovnání s městem samotným. I z toho důvodu se v rozpočtu roku 2020 nakonec neobjeví výstavba stezky pro pěší a cyklisty mezi starou a novou Radouňkou nebo výstavba spolkového domu v Děbolíně. Zachovaná naopak zůstala investice do oprav ulice Ke Mlýnu v Radouňce nebo projektová dokumentace nové bukovské hospody.

Ukázalo se, že příprava rozpočtů dalších let se musí zásadně změnit. Povolební rozložení sil v zastupitelstvu je nyní jiné než v předchozích osmi letech, a proto do plánů chtějí kromě „vládnoucí“ ČSSD zasahovat i ostatní. A zcela oprávněně.